Vision 2030

Kommunfullmäk­tige har antagit Åstorps nya vision och inriktnings­mål. De har även sagt ja till en ny styr- och ledningsmodell för Åstorps kommunkoncern. Den 1 januari 2021 börjar vision och styrmodell att gälla.

Det finns nu en övergripande viljeinriktning för hur Åstorp som kommun och samhälle ska vara år 2030.

– Det känns fantastiskt kul att vi har en ny vision som ska visa vägen framåt för de kommande 10 åren. För att visionen ska bli levande är det viktigt att vi tillsammans ser till att visionen blir en ledstjärna i vårt dagliga arbete och i den långsiktiga utvecklingen, säger Jonas Jönsson.

Nästa år börjar resan med att förverkliga visionen som kommer genomsyra allt som Åstorps kommun gör i form av bland annat nämndsmål, styrdokument, verksamhetsplan och budget.

Ny styrmodell

Parallellt med visionsarbetet har en revidering skett av styr- och ledningsmodellen för Åstorps kommunkoncern. Modellen kommer börja gälla 1 januari 2021 och ska sedan implementeras inom samtliga verksamheter.


Senast ändrad • 2021-06-09