Vision 2030

Åstorps kommun håller på att ta fram en ny vision för de kommande 10 åren.

- Visionen ska ge en framtidsbild för hur Åstorp som kommun och samhälle ska se ut om 10 år och den lägger grunden för vår utveckling och viktiga politiska beslut längre fram, säger Ronny Sandberg, kommunalråd i Åstorps kommun.

Målsättningen är att den slutgiltiga visionen ska beslutas av kommunfullmäktige efter sommaren 2020.

Webbenkät

Fram till den 6 maj tog vi emot dina tankar om framtidens Åstorp. Vi tackar alla som svarade på enkäten och bidrar till det fortsatta visionsarbetet.

Senast ändrad • 2020-06-08