Räddningstjänstens utbildningar

Räddningstjänsten Söderåsen erbjuder utbildningar inom bland annat HLR, allmän brandkunskap och anpassad brandkunskap.

Utbildningarna fokuserar både på hur olyckor kan förebyggas och hur du ska agera om något inträffar.

Kursen ger kunskap och utbildning i att förebygga brand, samt att agera på rätt sätt för att minska konsekvenserna vid brandtillbud.

Deltagarna får grundläggande brandkunskap inom områdena rädda, varna, larma och släcka. Efter genomförd utbildnign erhåller varje kursdeltagare ett skriftligt kursintyg.

Max 15 deltagare per kurstillfälle.
Kurslängd: 3 timmar.

Anpassad brandskyddsutbildning riktad till företag, organisationer, vårdsektor med flera. Utbildningen är en grundläggande brandskyddsutbildning som vi skräddarsyr för just den verksamhet som du bedriver.

Tillsammans med en erfaren instruktör lägger du upp ett program som stämmer med dina önskemål och ambitioner.

Lämplig tid och plats för utbildningen avgör du i samråd med vår instruktör.

Utbildningsmål

Vi lär oss grundläggande brandkunskap och brandens förlopp samt hur vi rätt agerar vid ett brandtillbud. Dessutom det viktigaste, hur vi förebygger bränder.

Brandskyddet på din arbetsplats

Vi gör en rundvandring på din arbetsplats. Vi kontrollerar tillsammans status på utrymningsvägar, brandsektioneringar, larmmöjligheter, släckredskap samt gör en bedömning på verksamhetens risker.

Kursintyg

Efter genomförd utbildning erhåller företaget eller motsvarande kursintyg med deltagarnas namn angivna.

Max 20 deltagare per kurstillfälle
Kurslängd: 4 timmar.

Utbildningen ger deltagaren kunskaper i livräddande första hjälpen vid andnings- och hjärtstopp. I HLR ingår även att kunna skilja mellan delvis eller totalt blockerad luftväg och att behandla en stående eller liggande person med totalt luftvägsstopp genom bukstötar, ryggslag eller bröstkompressioner. Vid behandling av hjärtstopp är i regel den förstahjälpen åtgärden Hjärtlungräddning HLR.

Utbildningen i HLR innehåller teori med praktiska övningar på riktiga träningsdockor

Efter genomförd kurs erhåller varje kursdeltagare ett skriftligt kursintyg.

Max 15 elever per kurstillfälle.
Kurslängd: 3 timmar.

I den här utbildningen lär sig deltagarna att använda en halvautomatisk hjärtstartare/defibrillator. Vid behandling av hjärtstopp är i regel den första behandlingsåtgärden hjärtlungräddning HLR följt av defibrillering med en enkel apparat, hjärtstartare som skickar en kontrollerad strömstöt genom en persons hjärta och nollställer hjärtats aktivitet så den startar igen. Är hjärtstartaren centralt placerad så kan ett liv räddas inom några minuter innan det är försent och ambulansen hinner till olycksplatsen.

Efter genomförd kurs erhåller varje kursdeltagare ett skriftligt kursintyg.

Max 8 elever per kurstillfälle.
Kurslängd: 4 timmar.

Kursen bedrivs på uppdrag av Svenska Brandskyddsföreningen.

Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar med sk heta arbeten, t ex svetsning, skärning, lödning, takläggning och så vidare.

Utbildningen är även lämplig för:

  • du som beställer heta arbeten.
  • brandskyddsansvariga som ska avgör om det är ett hett arbete eller ej.

Certifikat

Försäkringsbolagen kräver att du som utför brandfarliga "heta arbeten" har en utbildning som leder till certifikat. Detta visar att du har kompetens för dessa arbeten. Certifikaten gäller i 5 år.

Kursens innehåll

Kursen består av en teoridel och en praktisk del.

Kurslängd: heldag 08.00-16.00
I kursavgiften ingår lunch samt kaffe på förmiddagen.

I vår utbildning för brandskyddsansvarig får du information om de sju stegen i det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) och vad detta innebär enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO). Du informeras också om ansvarsförfarandet mellan nyttjanderättshavare och fastighetsägaren.

Innehåll

  • Lagen om skydd mot olyckor samt tolkning av denna
  • Kännedom om MSBs allmänna råd och föreskrifter
  • Fastighetsägarens respektive nyttjanderättshavarens ansvar
  • Förebyggande brandskydd: krav och rekommendationer
  • Kommunens ansvar i byggprocessen och i tillsyn av brandskyddet
  • Vad systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär samt
    hur det praktiskt kan tillämpas

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till de som ansvarar för eller samordnar det systematiska brandskyddsarbetet i verksamheten.

Kontakt

Senast ändrad • 2020-04-23

Kontakt