Konsthallen

Åstorps konsthall ligger i Åstorps bibliotek, centralt i Åstorp.
Konsthallen ska öka intresset för och kunskapen om konst och konstnärliga uttryck.

Varje år visar vi ett mindre antal utställningar med både lokala och andra konstnärer. Konsthallen arbetar även med att nå ut med konst till barn och unga samt äldre i kommunen genom olika aktiviteter.

Genom en långsiktig och processinriktad verksamhet ska konsthallen etableras som en given mötesplats i det lokala samhället, och en självklar destination för både den lokala, regionala och nationella konstpubliken.

Gruppbesök i konsthallen

Skolklasser är välkomna att besöka konsthallen tillsammans med ansvariga lärare. Grupper från förskola, skola, SFI, äldreboenden och liknande är välkomna att boka en kostnadsfri guidad visning av aktuell utställning.

OBS!
Tänk på att fortsatt hålla avstånd till övriga besökare när du besöker konsthallen och Åstorps bibliotek och att stanna hemma om du känner dig sjuk.

Lotten Pålsson - Ett års fest/Återställandet

30 oktober - 30 december

Hur kan man närma sig sin omvärld och naturen, förstå den och känna delaktighet?

Hur ser vi på oss själva i förhållande till naturen? Vad behövs för att vi ska stanna upp och uppleva de cykliska rörelserna omkring oss? Uppfatta lerans långsamhet, vinden som vaggar gräset?

I Lotten Pålssons utställning Ett års fest/Återställandet, pågår tankar om naturens cykliska återställande men också ett personligt inre återställande. Med fingrarna i barndomens blålera återkopplar hon till det jordnära, samtidigt som objekten pendlar mellan det långsamma i materialet och tankens flyktiga skiftningar. I Pålssons verk syns ofta djur med varierande symbolik och representation. I den kommande utställningen på Åstorps konsthall syns bland annat verket Vindhästar, som i sin form av en gunghäst rör sig i ett slags mellanvärld (från begreppet Wind Horse, en symbol för själen i schamanistisk tradition). Ett annat verk i utställningen är det pågående arbetet Jag skriver till dig..., en serie poem skrivna i olika känslolägen och som kan ses både som en inre monolog och som en öppen kommunikation, utan specifik avsändare eller mottagare.

Lotten Pålsson är baserad i Malmö. Pålssons konstnärskap som omfattar text, fotografi, film och objekt skapas i dialog med det hon upplever. Verken kretsar ofta kring själva kommunikationen i sig, språket som meningsbärare, med alla dess outtömliga sätt att betyda.

---
Konsthallen är öppen under bibliotekets bemannade öppettider.
Se alternativa öppettider på bibliotekets hemsida, bibliotekfh.se.
Konsthallen är inte öppen under bibliotekets meröppettider.

Isabell Nordgren

14 oktober - 13 december

Varmt välkomna att ta del av Åstorps konststipendiat Isabell Nordgrens verk i Kulturhuset Björnens café!

Genom mina verk vill jag ge sken åt viktiga samhällsproblem men även rita bilder inspirerade av min vardag. Vissa är avbildningar av djur och natur medan andra är på personer eller scenarion.
– Isabell Nordgren

I samband med skolavslutningen varje år delas Åstorps kommuns konststipendium ut.
Stipendiet ska gå till en konstbegåvad elev med sinne för estetik och med en förmåga att uttrycka sig i bild och form, samt med en potential att utvecklas konstnärligt. Eleven ska gå i årskurs 9 på någon av kommunens högstadieskolor.
Stipendiet är på 500 kr och i anslutning till utdelningen erbjuds även stipendiaterna att ställa ut någonstans i Åstorps kommun. I år mottog Isabell Nordgren från Björnekulla skola och Sara Pascu från Hyllinge skola Åstorps kommuns konststipendium.

Utställningen är öppen för allmänhet under följande datum och tider:

14/10 15-17.00 - INSTÄLLT pga sjukdom
24/10 13-15.00
27/10 13-15.00 - INSTÄLLT pga sjukdom
2/11 13-15.00
16/1 13-15.00
19/11 13-17.00
24/11 10-12.00 - INSTÄLLT på grund av sjukdom
1/12 13-15.00 - INSTÄLLT på grund av sjukdom
10/12 13-15.00

Du är även välkommen att besöka utställningen när du besöker kulturhuset i andra sammanhang, under höstens konserter och teaterföreställningar. Du hittar alla evenemang i vår evenemangskalender.

Bästa Biennalen 2021 - En konstfestival för barn och unga, 23 oktober till 7 november. Klicka här för att läsa mer!

Åstorps kommuns konstverksamhet deltar i Bästa Biennalen 2021. Klicka på bilden för att läsa mer!

Konsthallens öppettider

Konsthallen är öppen under bibliotekets bemannade öppettider, som du hittar på bibliotekets hemsida, se länk nedan.

Konsthallen är inte öppen under bibliotekets meröppettider.

Senast ändrad • 2021-11-23