Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Använda kommunens mark

Nästan alla platser utomhus i Åstorps kommun där allmänheten kan röra sig är offentliga platser, så som torg, parker, trottoarer och gator. För att få använda en offentlig plats för försäljning, evenemang eller liknande måste ett tillstånd sökas hos Polismyndigheten.

För att söka tillstånd fyller du i en blankett som går att ladda ner från Polisens hemsida. Det finns olika blanketter beroende på syftet med tillståndet. Samtliga blanketter hittar du på Polisens hemsidan under "Tillstånd-ansöka om" och gäller bland annat offentlig tillställning, allmän sammankomst och begagnande av offentlig plats.


Observera att polisen tar ut en avgift för detta tillstånd och den avgiften måste vara betald innan de börjar handlägga ärendet.


Länk till blanketten "Ansökan om tillstånd" kan du hitta till höger.


När polisen fått din ansökan så skickar de den vidare till kommunen för yttrande om kommunen äger marken. Kom ihåg att söka tillstånd i god tid!


Du kan ringa polisens tillståndsenhet på telefon 114 14 om du har frågor.

Senaste publiceringsdatum: 2019-11-18
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Besöksadress:
Storgatan 7
265 80 Åstorp

 
Tfn: 042-640 00
Fax: 042-642 10
E-post: mbk@astorp.se

 

Länk till Polisens ansökan

 

Ansökanlänk till annan webbplats