Insatser inom arbetsmarknad

Arbetsmarknadsenheten samordnar kommunens arbetsmarknadsinsatser genom daglig verksamhet, praktiska avdelningar och coachande verksamhet.

Enheten är organiserad i en daglig verksamhet, praktiska avdelningar inom transport och service samt individuell- och gruppcoachning för att nå arbete och studier.

Utifrån dina individuella behov och förutsättningar har du möjlighet att delta i en verksamhet under anpassade former med stöd från en handledare. Här finns flera praktiska avdelningar som legoarbete, personalkök- och matsal, grönyteskötsel, enklare fastighetsservice och fordonsunderhåll, transport av återbrukbart gods, varumottag, uppfräschning och försäljning av gods i återbruksbutiken. Här arbetar deltagare och resurspersonal tillsammans med stöd från handledare.

Genom samarbete med NSR, nordvästra Skånes renhållningsbolag, bidrar de praktiska avdelningarna till att en stor mängd gods och cyklar hamnar hos nya ägare för både nytta och nöje.

Arbetsmarknadsenheten arbetar med utåtriktad verksamhet och samarbetar med socialförvaltningen, vuxenutbildningscentrum, Arbetsförmedlingen, regionala näringslivet och Åstorps kommuns verksamheter där vi stödjer den arbetssökande att komma ut på arbetsmarknaden. Feriearbete, extratjänster, arbetsgivarrelationer och samverkan med Familjen Helsingborg utgår också härifrån. Vi arbetar utefter individuella behov och förutsättningar i ett nära samarbete med den arbetssökande.

Anställning

Vi erbjuder korta anställningar för att du ska kunna närma dig arbetsmarknaden.

Jobb- och studiecoachning

Vi kan erbjuda dig individuell coachning i en mindre grupp med fokus på vidareutbildning och förberedande insatser i form av supported employment samt supported education.

Praktik

Du som är arbetssökande kan få möjlighet att prova på att arbeta på ett företag, detta för att lära dig yrket och få arbetslivserfarenhet.

Föreläsningar och studiebesök

Tillsammans med näringslivet erbjuds studiebesök i mindre grupper och föreläsningar där företag inom olika branscher informerar om sitt yrkesområde.

Språkutveckling på arbetsmarknadsenheten

Vi är en diplomerad arbetsplats för språkutveckling och genom språkombud ser vi till att både maximera och inkludera allas förutsättningar.

Kontakt

Senast ändrad • 2022-01-20