Insatser inom arbetsmarknad

Arbetsmarknadsenheten samordnar kommunens arbetsmarknadsinsatser genom arbetsmarknadsinriktad daglig verksamhet, praktiska avdelningar och coachande verksamhet.

Enheten är organiserad i en arbetsmarknadsinriktad daglig verksamhet, praktiska avdelningar inom transport och service samt individuell- och gruppcoachning för att nå arbete och studier.

Utifrån dina individuella behov och förutsättningar har du möjlighet att delta i en verksamhet under anpassade former med stöd från en handledare. Här finns flera praktiska avdelningar som personalkök- och matsal, transport av återbrukbart gods, varumottag, uppfräschning och försäljning av gods i återbruksbutiken. Här arbetar deltagare tillsammans med stöd från arbetsmarknadsenhetens handledare.

Genom samarbete med NSR, nordvästra Skånes renhållningsbolag, bidrar de praktiska avdelningarna till att en stor mängd gods och cyklar hamnar hos nya ägare för både nytta och nöje.

Arbetsmarknadsenheten arbetar med utåtriktad verksamhet och samarbetar med socialförvaltningen, vuxenutbildningscentrum, Arbetsförmedlingen, regionala näringslivet och Åstorps kommuns verksamheter där vi stödjer den arbetssökande att komma ut på arbetsmarknaden. Feriearbete, anställningar med stöd av Arbetsförmedlingen, arbetsgivarrelationer och samverkan med Familjen Helsingborg utgår också härifrån. Vi arbetar utefter individuella behov och förutsättningar i ett nära samarbete med den arbetssökande.

Anställning

Vid överenskommelse med Arbetsförmedlingen och/eller socialförvaltningen, kan vi erbjuda korta anställningar för att du ska kunna närma dig arbetsmarknaden.

Jobb- och studiecoachning

Vi kan erbjuda dig individuell coachning i en mindre grupp med fokus på vidareutbildning och förberedande insatser i form av supported employment samt supported education.

Praktik

I samarbete med Arbetsförmedlingen och/eller socialförvaltningen kan du som är arbetssökande få möjlighet att prova på att arbeta på ett företag, detta för att lära dig yrket och få arbetslivserfarenhet.

Föreläsningar och studiebesök

Tillsammans med näringslivet erbjuds studiebesök i mindre grupper och föreläsningar där företag inom olika branscher informerar om sitt yrkesområde.

Språkutveckling på arbetsmarknadsenheten

Vi har en unik insats som vi kallar ”Språk & Framtid” som är ett samarbete mellan arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen. Syftet med arbetet är att stärka det talande språket i svenska med målet att lättare nå jobb eller utbildning.

Relaterade länkar

Kontakt

Senast ändrad • 2022-06-02

Kontakt