Insatser inom arbetsmarknad

Åstorps kommun arbetsmarknadsenhet samordnar kommunens arbetsmarknadsinsatser genom daglig verksamhet, praktiska avdelningar och coachande verksamhet.

Enheten är organiserad i en daglig verksamhet, praktiska avdelningar inom transport och service samt individuell- och gruppcoachning för att nå arbete och studier.

Utifrån individuella behov och förutsättningar erbjuds deltagande i en verksamhet under anpassade former med handledarstöd. De praktiska avdelningarna består av legoarbete, personalkök- och matsal, grönyteskötsel, enklare fastighetsservice och fordonsunderhåll, transport av återbrukbart gods, varumottag, uppfräschning och försäljning av gods i återbruksbutiken. Här arbetar deltagare och resurspersonal tillsammans med stöd från handledare.

Genom samarbete med NSR, nordvästra Skånes renhållningsbolag, bidrar de praktiska avdelningarna till att en stor mängd gods och cyklar hamnar hos nya ägare för både nytta och nöje.

Utåtriktad verksamhet samarbetar med socialförvaltningen, vuxenutbildningscentrum, Arbetsförmedlingen, regionala näringslivet och Åstorps kommuns verksamheter där vi stödjer den arbetssökande ut mot den reguljära arbetsmarknaden. Feriearbete, extratjänster, arbetsgivarrelationer och samverkan med Familjen Helsingborg utgår också härifrån. Vi arbetar utefter individuella behov och förutsättningar i ett nära samarbete med den arbetssökande.

Anställning

Inom Åstorps kommuns verksamheter erbjuds korta åtgärdsanställningar som i ett led att närma sig den reguljära arbetsmarknaden.

Jobb- och studiecoachning

Som ett stöd ut mot den reguljära arbetsmarknaden erbjuder vi individuell coachning i en mindre grupp med fokus på vidareutbildning och förberedande insatser i from av supported employment samt supported education.

Praktik

En möjlighet för den arbetssökande att prova på ett arbete på ett företag, detta för att lära sig yrket och erhålla arbetslivserfarenhet.

Föreläsningar och studiebesök

Tillsammans med näringslivet erbjuds studiebesök i mindre grupper och föreläsningar där företag inom olika branscher informerar om sitt yrkesområde.

Språkutveckling på arbetsmarknadsenheten

Som diplomerad arbetsplats för språkutveckling genom språkombud har vi tagit ställning för att både maximera och inkludera allas förutsättningar.

Kontakt

Senast ändrad • 2020-09-01