Näringsliv

För oss i Åstorps kommun är det viktigt att ha ett gott samarbete mellan kommunen och de företag som finns i Åstorps kommun. Vi arbetar därför med regelbundna företagsbesök, samverkan och olika typer av evenemang där kommunen och företagare möts.

Information till dig som företagare hittar du nedan.

Företagsregister

Sök på företag i kommunen i vårt företagsregister.

Råd och stöd till företagare gällande energieffektivisering

Läs mer nedan:

Åstorps kommun genomför företagsbesök i princip varje vecka. Då träffar politiker och tjänstemän företagare i deras vardag. Syftet med företagsbesöken är att bygga relationer och öka kunskapen och förståelsen för företagens villkor och förutsättningar. Vi får möjlighet att lyssna in synpunkter och idéer och får information om företagets och dess framtidsplaner. Dessutom får vi lyssna till vilka förväntningar företagare har på näringslivet i Åstorps kommun.

Vill ditt företag få besök av oss?

Vi kommer gärna och besöker ditt företag. Om ni önskar ett företagsbesök, kontakta Susann Cardell, näringslivsutvecklare på Åstorps kommun.

Vår näringslivsutvecklare skickar månadsvis ut nyhetsbrev med vad som är på gång i Åstorps näringsliv. Vill du anmäla dig till nyhetsbrevet? Kontakta Susann Cardell via e-post.

Vi anordnar kontinuerliga nätverksträffar i form av exempelvis frukost- eller lunchmöten. Där bjuder vi in talare från näringslivet och informerar från kommunens sida vad som är på gång i organisationen. Dessa träffar ger oss en chans att träffas och utbyta erfarenheter med varandra och lyssna till inspirerande initiativ och personer.

När vi har satt ett datum för nästkommande nätverksträff kommer information att finnas här.

Söderåsen 2.0

LEADER-projektet Söderåsen 2.0 är ett samarbete mellan kommunerna Åstorp, Klippan, Bjuv och Svalöv tillsammans med Söderåsens nationalpark. Projektet sträcker sig från januari 2022 till december 2023 med syfte att utveckla Söderåsen som destination.

2018-2021 genomfördes LEADER-projektet Destination Söderåsen. Under projektet togs det fram en vision och ett gemensamt varumärke. Analyser gjordes och testades av med målet att utveckla Söderåsen som en hållbar turistdestination med större och bättre möjligheter för den lokala besöksnäringen.

I Söderåsen 2.0 etablerar vi nu fler portar in till Söderåsen, samt engagerar näringen för utveckling av upplevelser. Vi jobbar vidare med nyckeldelar såsom utbildningar och kompetensutveckling för aktörerna som är med i projektet. Vidareutvecklar den gemensam marknadsplattformen som lyfter det lokala och unika med Söderåsen som besöksmål. Givetvis är samverkan ett fortsatt fokusområde, och ett långsiktigt systematiskt och hållbart destinationsarbete.

Projektet drivs enligt LEADER-metoden där lokala behov tillgodoses. Det är ett samarbete mellan kommuner, företag, föreningar och nationalparken. LEADER-projektet finansieras delvis genom bidrag, och bygger på engagemang från aktörer inom besöksnäringen.

Mer information om LEADER:

 

Logotyper för EU Jordbruksfonden och LEADERs logotyp
Senast ändrad • 2023-02-28

Kontakt