Eldningsförbud i Åstorps kommun

I Åstorp och Klippans kommuner är det förbjudet att elda utomhus i skog och mark. Förbudet innebär att alla former av eldning utomhus. Med utomhus avses i denna föreskrift skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen.

Stäng meddelande

Åstorps Näringslivsforum

Åstorps Näringslivsforum, ÅNF, är sedan 1998 ett forum som samverkar för att utveckla näringslivsmiljön i Åstorps kommun. ÅNF sammanträder cirka fyra gånger per år.

Företrädare i Åstorps Näringslivsforum:

Namn

Företräder

Peter Lindberg

ordförande kommunstyrelsen

Roger Nielsen

vice ordförande kommunstyrelsen

Bitten Mårtensson

oppositionsråd

Jonas Jönsson

kommunchef Åstorps kommun

Stefan Andersson

BrA Invest AB

Caroline Andersson

EMVE AB

Anette Andersson

LRF

Göran Persson

Swedbank AB

Magnus Persson

Solotec AB

Björn Gibrand

Lydinge Golf AB

Jens Berglund

Balder AB

Angelo Lundqvist

Just TASTY AB

Marie Nilsson

kommunpolis

Frida Wallin

Kvidingebyggen AB

Dick Sjöland

VD Containerpoolen AB

Patrik Johansson

VD Solserv AB

Susann Cardell

Näringsliv/destination Åstorps kommun


Senast ändrad • 2023-05-03

Kontakt