Företagare

I Åstorps kommun finns flera förutsättningar för att ditt företag ska utvecklas. Av de cirka 1300 aktiva företagen i kommunen är det många som ser det geografiska läget som en avgörande faktor för deras placering.

Näringslivsenheten arbetar för att utveckla den lokala näringslivsmiljön genom exempelvis nya etableringar, nya företag och bättre service till företagen inom kommunen.

Råd och stöd till företagare gällande energieffektivisering

Höga elpriser och bristen på energi i Europa får stora konsekvenser för näringslivet globalt, men såklart även för företagare i Åstorps kommun. Det finns flera organisationer som erbjuder rådgivning, och det finns bidrag att söka. Läs mer på sidan nedan.

Tillstånd, regler och tillsyn

När du ska starta eller utöka en verksamhet behöver du ibland göra en anmälan eller ansökan om tillstånd hos kommunen.

Hitta rätt kompetens med Arbetsförmedlingens rekryteringsguide! I samarbete med Arbetsförmedlingen vi dig som företagare en digital tjänst som hjälper dig att hitta rätt rekryteringssätt, och därmed rätt personal och kompetens till din verksamhet.

Fyll i den kompetens du behöver så visas olika rekryteringssätt du kan avända dig i jakten på rätt personal. Ibland kan det vara mer effektivt att själv leta i Arbetsförmedlingens utbud än att publicera en platsannons.

 

Kan ditt företag erbjuda praoplatser? Prao i grundskolan är obligatoriskt under 10 dagar. Behovet av platser är stort och det är värdefullt om vi tillsammans kan hjälpas åt att bygga en platsbank med praoplatser från företag i kommunen.

Om ditt företag vill ta emot en eller flera elever kan du registrera ditt företag digitalt på Samverka.nu.

Arbetsmarknadsenheten i Åstorps kommun samarbetar med det regionala näringslivet. Vi verkar för ett bättre företagsklimat, kompetensförsörjning och för att fler i vår kommun ska ha ett arbete.

Vi ger handfast arbetsgivarservice som är kostnadsfri och driver traditionella rekryteringsprocesser, men i kommunal arbetsmarknadsverksamhet. Vår rekryteringsbas är alla invånare i kommunen som är arbetslösa eller riskerar arbetslöshet, kanske genom uppsägning eller varsel.

Direktrekrytering

Har du som arbetsgivare ett anställningsbehov? Vi letar upp rätt kandidat och står för hela processen.

Rekryteringsutbildning

TIllsammans skräddarsyr vi en yrkesspecifik utbildning som passar företagets behov och förutsättningar. Kandidaten får rätt kompetens och lär sig jobbet på plats. Vi tar kostnaderna mot att kandidaten anställs efter avslutad rekryteringsutbildning.

Praktik

Praktik är ett bra rekryteringsverktyg för att hitta ny personal. Vi hjälper till som samordnare mellan ert företag och Arbetsförmedlingen.

Föreläsningar och studiebesök

Är du intresserad av att marknadsföra ditt företag och yrkesområde, eller ta emot en mindre grupp för studiebesök? Vi hjälper till med ett upplägg som passar dig och din arbetsplats.

Är ditt företag i behov av coaching? Nu finns det möjlighet för företag i Familjen Helsingborg att få kostnadsfri rådgivning och affärscoaching. Insatsen ska bidra till att företagen går stärkta ur situationen som rådit de senaste två åren med pandemin.

Kontakt

Senast ändrad • 2022-12-05

Kontakt