Starta och driva företag

Vi hjälper dig rätt när du vill starta, utveckla eller driva företag. Här finns information om vart du vänder dig för att få stöd baserat på var du är i ditt företagande.

Oavsett om du är ny som företagare eller om du drivit företag under många år finns här värdefull rådgivning som du kan ta del av.

Åstorps kommun genomför företagsbesök i princip varje vecka. Då träffar politiker och tjänstemän företagare i deras vardag. Syftet med företagsbesöken är att bygga relationer och öka kunskapen och förståelsen för företagens villkor och förutsättningar. Vi får möjlighet att lyssna in synpunkter och idéer och får information om företagets och dess framtidsplaner. Dessutom får vi lyssna till vilka förväntningar företagare har på näringslivet i Åstorps kommun.

Vill ditt företag få besök av oss?

Vi kommer gärna och besöker ditt företag. Om ni önskar ett företagsbesök, kontakta Susann Cardell, näringslivsutvecklare på Åstorps kommun.

Vi anordnar kontinuerliga nätverksträffar i form av exempelvis frukost- eller lunchmöten. Där bjuder vi in talare från näringslivet och informerar från kommunens sida vad som är på gång i organisationen. Dessa träffar ger oss en chans att träffas och utbyta erfarenheter med varandra och lyssna till inspirerande initiativ och personer.

När vi har satt ett datum för nästkommande nätverksträff kommer information att finnas här.

Vår näringslivsutvecklare skickar månadsvis ut nyhetsbrev med vad som är på gång i Åstorps näringsliv. Anmäl dig till nyhetsbrevet här.

 
Är ditt företag i behov av coaching? Nu finns det möjlighet för företag i Familjen Helsingborg att få kostnadsfri rådgivning och affärscoaching. Insatsen ska bidra till att företagen går stärkta ur situationen som rådit de senaste två åren med pandemin.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-10-06

Kontakt