Tillsyn av hygienlokaler

Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära risker för olägenhet för människors hälsa. Kommunen ansvarar för tillsyn av hygienlokaler.

Verksamheter som räknas till hygienlokaler är bland annat fotvård, massage, hårvård och tatuering. Verksamhetsutövaren ansvaret för att undanröja de risker som finns vid denna typ av verksamhet.

Ansvaret för den perativa tillsynen av yrkesmässig hygienisk verksamhet från hälsoskyddssynpunkt ligger på bygg- och miljönämnden.

Exempel på vad som benämns som hygienlokaler är solarier, tatuerare, piercingsalonger, massageverksamheter, fotvård, akupunktur eller frisörer.

Kontakt

Senast ändrad • 2021-05-10