Bevattningsförbud i Åstorps kommun

NSVA inför bevattningsförbud i Åstorps kommun med omedelbar verkan. Orsaken är att kapaciteten i vattenverken är lägre än förbrukningen. Kommunalt dricksvatten får under bevattningsförbudet endast användas till personlig hygien, mat och dryck.

Stäng meddelande

Hemtjänst

När du vill bo kvar hemma, men inte klarar hushållssysslor och omvård kan du ansöka om hemtjänst.

Insatserna varierar beroende av ditt behov. Du kan till exempel få hjälp med personlig omsorg, skötsel av hemmet och matdistribution.

För städ, tvätt och inköp är det möjligt att välja en annan utförare än kommunen.

Ansök om hemtjänst

Kontakta biståndshandläggare för att ansöka om hemtjänst. Vi kan göra hembesök hos dig i samband med ansökan. Biståndshandläggaren gör sedan en bedömning och avgör vad du klarar på egen hand och vad du behöver hjälp med.

Valfrihet inom hemtjänsten

Du som har hemtjänstinsatser och bor i ordinärt boende själv kan välja vilket företag som ska utföra de serviceinsatser som beviljats genom biståndsbeslut.

Kontakt

Senast ändrad • 2020-02-27