Valfrihet inom hemtjänsten

Du som har hemtjänstinsatser och bor i ordinärt boende själv kan välja vilket företag som ska utföra de serviceinsatser som beviljats genom biståndsbeslut.

Valfrihet inom hemtjänsten handlar om att ge dig ökat inflytande och större valfrihet. I Åstorps kommun kan du välja utförare inom städ, tvätt och inköp.

Välja utförare

Biståndshandläggaren informerar dig om valmöjligheterna, men du är du själv som måste välja. Har du svårt att själv välja kan du ta hjälp av anhöriga eller företrädare.

Kostnader för andra utförare än kommunen

Kostnaderna för kommunens hemtjänst och tjänster genom ett privat företag är de samma. Privata utförare kan komma att erbjuda så kallade tilläggstjänster som till exempel fönsterputsning. Tilläggstjänsterna ingår inte i biståndsbeslutet utan baseras på en överenskommelse mellan dig och kund och utföraren. Tilläggstjänsten betalas av dig direkt till utföraren.

Byta utförare

Om du är missnöjd med din utförare kan du välja att byta. Det behövs ingen förklaring till bytet.

Kontakt

Senast ändrad • 2020-02-27