Särskilt boende, korttidsboende och annat stöd

Åstorps kommun erbjuder inom äldreomsorgen olika typer av boenden och stöd utifrån ditt behov. Särskilt boende, korttidsboende, växelvård och avlastning söker du hos kommunens biståndshandläggare.

Våra åtgärder för att minska smittspridning

För att skydda äldre och de som tillhör andra riskgrupper har Åstorps kommun beslutat att införa vissa åtgärder i våra insatser till kommuninvånarna.

Läs mer genom länken nedan:

Särskilt boende

I Åstorps kommun finns särskilt boende i form av vårdboende och demensboende. För att beviljas särskilt boende ska du ha ett omfattande omvårdnadsbehov som sträcker sig över en stor del av dygnet. Behovet ska inte kunna tillgodoses i hemmet trots omfattande insatser från tex hemtjänsten.

Korttidsboende

För att beviljas korttidsboende ska du ha ett omfattande omvårdnadsbehov dygnet runt. Behovet ska inte kunna tillgodoses i hemmet med tex hemtjänst. Korttidsboende beviljas under en begränsad period.

Växelvård

Växelvård är en insats som beviljas i avlastande syfte för sammanboende. För att beviljas växelvård ska den enskilda ha ett omfattande omvårdnadsbehov. Insatsen ges enligt ett återkommande schema där du delvis vistas hemma och delvis på boende.

Avlastning

Avlastning är en insats som beviljas i avlastande syfte för sammanboende. För att beviljas avlastning ska den enskilda ha ett omfattande omvårdnadsbehov. Avlastning ges vid enstaka tillfällen när hemvårdsinsatser bedöms vara otillräckliga.

Kontakt

Senast ändrad • 2020-10-16