Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgboende eller äldreboende är ett boende för dig som av olika anledningar inte klarar av att bo på egen hand.

Du beviljas ett vård- och omsorgsboende utifrån dina individuella behov. När du flyttar in på boendet kommer du träffa omsorgspersonal dagligen. På boendet har du dina egna möbler och personliga tillhörigheter.

Besöksförbud på särskilda boenden och omsorgsboenden

Vi har besöksförbud på särskilda boenden och omsorgsboenden för att minska smittspridning av coronaviruset covid-19. Läs mer genom länken nedan.

Ansök om vård- och omsorgsboende

För att vara berättigad krävs biståndsbeslut från kommunens biståndshandläggare. Handläggare ser till om du har ett omfattande omvårdnadsbehov, det vill säga behöver hjälp med den personliga omvårdnaden såsom äta, duscha och tillsyn dygnet runt. Förutsättningen är att hemvårdsinsatser inte är tillräckliga.

Kommunen har tre vård- och omsorgsboenden:

  • Astern
  • Backsippan
  • Vidåsen

Korttidsplats

Personer som av olika orsaker under en begränsad tid inte kan bå i den egna bostaden kan beviljas korttidsplats. Syftet med korttidsplats är att genom rehabilitering kunna återgå till ordinärt boende. Ansökan görs till kommunens biståndshandläggare.

Avlastning och växelvård

Växelvård innebär att du varierar mellan att bo hemma och på ett särskilt anpassat boende med personal dygnet runt.

Ansökan om avlastning och växelvårdsboende gör du genom att kontakta kommunens biståndshandläggare.

Senast ändrad • 2020-04-29