Eldningsförbud i Åstorps kommun

Det råder just nu extremt stor brandrisk i skog och mark i Åstorps kommun.

Stäng meddelande

Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgboende eller äldreboende är ett boende för dig som av olika anledningar inte klarar av att bo på egen hand.

Du beviljas ett vård- och omsorgsboende utifrån dina individuella behov. När du flyttar in på boendet kommer du träffa omsorgspersonal dagligen. På boendet har du dina egna möbler och personliga tillhörigheter.

Besöksförbud på särskilda boenden och omsorgsboenden

Vi har besöksförbud på särskilda boenden och omsorgsboenden för att minska smittspridning av coronaviruset covid-19.

Läs mer genom länken nedan.

Besöksplatser utomhus

Åstorps kommun har gjort i ordning besöksplatser i utemiljön som ska möjliggöra personliga möten mellan anhörig och den äldre. Besöksborden består av plexiglas och finns vid våra särskilda boenden och omsorgsboendena Astern och Backsippan. På Vidåsen har de äldre möjlighet att ta emot besök från den stora altanen medan anhörig sitter på ett säkert avstånd i trädgården.

Vid besöken gäller följande:

  • Besöken måste förbokas. Kontakta din kontaktperson eller områdeschef för bokning.
  • Du måste ha varit symptomfri i minst 48 timmar när du bokar besöket.
  • Högst en person åt gången kan vara med på besöket.
  • Besöket tar 30 minuter.
  • Personalen serverar och hanterar bara disk från vårdtagaren. Besökaren kan ta med eget fika.

Om det inte är möjligt för vårdtagaren att ta emot besök utomhus kan verksamhetsansvarig och medicinskt ansvarig sjuksköterska göra en enskild bedömning som motiverar undantag från besöksförbudet. Kontakta vårdboendet för mer information.

Ansök om vård- och omsorgsboende

För att vara berättigad krävs biståndsbeslut från kommunens biståndshandläggare. Handläggare ser till om du har ett omfattande omvårdnadsbehov, det vill säga behöver hjälp med den personliga omvårdnaden såsom äta, duscha och tillsyn dygnet runt. Förutsättningen är att hemvårdsinsatser inte är tillräckliga.

Kommunen har tre vård- och omsorgsboenden:

  • Astern
  • Backsippan
  • Vidåsen

Korttidsplats

Personer som av olika orsaker under en begränsad tid inte kan bå i den egna bostaden kan beviljas korttidsplats. Syftet med korttidsplats är att genom rehabilitering kunna återgå till ordinärt boende. Ansökan görs till kommunens biståndshandläggare.

Avlastning och växelvård

Växelvård innebär att du varierar mellan att bo hemma och på ett särskilt anpassat boende med personal dygnet runt.

Ansökan om avlastning och växelvårdsboende gör du genom att kontakta kommunens biståndshandläggare.

Senast ändrad • 2020-07-01