Stäng

Bostad med särskild service

Om din funktionsnedsättning gör att du inte klarar av att bo i en vanlig bostad, kan du ansöka om en bostad med särskild service.

En bostad med särskild service är ditt privata hem och bostaden är anpassad så att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Det finns olika varianter av bostad med särskild service, de kallas för servicebostad och gruppbostad.

Vem kan få en bostad med särskild service?

Du som har en funktionsnedsättning och som har rätt till hjälp enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan få ett sådant boende.

Hur får jag en bostad med särskild service?

Du själv eller din företrädare ansöker om boende. Ansökan kan antingen göras muntligt eller skriftligt direkt till biståndshandläggaren. Ansökan framförs av den enskilde eller av den som kan föra den enskildes talan, vanligen legal företrädare enligt 8§ LSS. I samband med ansökan inleds en utredning. Vid en utredning träffar biståndshandläggaren vanligen den som ansöker.

Vad händer med min ansökan?

När din ansökan kommer in till kommunen är det en handläggare som utreder om du har rätt till en bostad med särskild service eller en annan särskilt anpassad bostad. Handläggaren träffar dig för att samtala om vad du behöver hjälp med.

Du kan också behöva lämna ett intyg från exempelvis läkare eller psykolog. Du får ett skriftligt beslut när utredningen är färdig.

Om jag inte får någon bostad?

Om du får avslag på din ansökan, det vill säga att du inte får bostad med särskild service eller särskilt anpassad bostad, kan du överklaga beslutet. I det skriftliga beslutet finns information om hur det går till att överklaga. Har du frågor kan du kontakta din handläggare.

Vad kostar det?

  • Du får ett eget hyreskontrakt på din lägenhet och betalar hyra till hyresvärden.
  • Du möblerar lägenheten med egna möbler och skaffar själv en hemförsäkring.
  • Du betalar för din mat och dina personliga utgifter.
  • Du betalar inte för den service och omvårdnad du får.

En servicebostad är till för dig som behöver visst stöd och omvårdnad, men som ändå klarar mycket själv. Om du bor i servicebostad har du tillgång till stöd från personal för det du behöver hjälp med. Personal finns tillgänglig dygnet runt.

I en servicebostad är det flera lägenheter som ligger nära varandra. I närheten finns en gemensam lokal där du kan umgås.

Du får stöd och service utifrån dina behov. Du får också hjälp med att delta i fritids- och kulturaktiviteter i närmiljön.

En gruppbostad är till för dig som har stort behov av tillsyn och omvårdnad. Här finns personal som kan hjälpa dig under hela dygnet.

I en gruppbostad finns det 5 till 6 lägenheter och en gemensam lokal.

Du får omvårdnad, stöd och service utifrån dina behov. Du får också hjälp med att delta i fritids- och kulturaktiviteter i närmiljön om du har behov av detta.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-02-10

Kontakt