Vill du vara kontaktperson?

För att vara kontaktperson behövs ingen särskild utbildning. Det viktiga är att du är stabil och har tid, plats och engagemang för att engagera dig i en person i en annorlunda situation.

Om du vill bli kontaktperson görs en kortare intervju och så görs kontroll i olika register. Detta för att bedöma om du passar för uppdraget och motsvarar de krav som socialtjänsten ställer på en kontaktperson.

Att vara kontaktperson innebär:

  • Att vara en god vän och medmänniska
  • Att ge stöd och råd vid behov
  • Att hjälpa till att bryta isoleringen
  • Att vara ett stöd i sociala sammanhang
  • Att motivera till fritidsaktiviteter

Mejla eller ring oss om du vill bli kontaktperson.

Kontakt

Senast ändrad • 2020-08-19