Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Agenda 2030

Glokala Sverige

Foto: Linda Eklund

Agenda 2030 är FN:s globala mål för en hållbar utveckling och utgör den mest ambitiösa överenskommelsen för en hållbar utveckling som världens ledare någonsin tagit. Under 2019 kommer Åstorps kommun att arbeta aktivt med att uppfylla målen på lokal nivå. 

Åstorps kommun deltar i projektet Glokala Sverige som är ett utbildningsprojekt som drivs av svenska FN-förbundet och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i kommuner och regioner i hela Sverige.

 

De globala målen handlar bland annat om att uppnå jämställdhet, minska ojämlikheten, bekämpa klimatförändringen, säkerställa god hälsa, likvärdig utbildning samt hållbar ekonomisk tillväxt. Målen antogs i september 2015 när världens länder gick ihop för att tillsammans arbeta för en hållbar och rättvis värld.

 

Åstorps kommuns arbete under 2019
Åstorps kommun har ett ansvar och en utmaning för att på lokal nivå bidra till att de globala målen uppfylls till år 2030. Det ska vi göra genom att öka engagemanget och kunskapen om hur de lokala förutsättningarna påverkas av det globala sammanhanget likväl som ett lokalt agerande får globala konsekvenser.

När du vill veta mer, kontakta...

Medborgarkontoret

Åstorps kommun

 

tel: 042-640 00

kommun@astorp.se

Senaste publiceringsdatum: 2019-05-06
Sök på hela astorp.se
Senaste 3 nyheterna

 • 2019-08-20

  Medborgardialoger för ett tryggare Åstorp


  Kommunen arbetar tillsammans med polisen för att öka tryggheten i Åstorps kommun. Under tre tillfällen i september anordnas medborgardialoger på olika platser där du som medborgare får möjlighet att svara på frågor kring trygghet och säkerhet.
  » Läs mer


 • 2019-08-20

  Invigning Arboretum Circle of Life


  Idag invigdes Arboretum Circle of Life Åstorp med pompa och ståt. I arboreumet har 55 träd och buskar planterats för att sprida kunskap om Söderåsens natur och fungera som en entré till Skåneleden och Söderåsen. 
  » Läs mer


 • 2019-08-16

  Årets trygghetsmätning


  Nu är det dags för Åstorps kommun att tillsammans med Polismyndigheten genomföra den årliga lokala trygghetsmätningen. Totalt får 900 medborgare i åldern 16-85 år i Åstorps kommun möjlighet att svara på hur de ser på tryggheten i sitt bostadsområde.
  » Läs mer