Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Ansök om bygglov inför sommaren

Flower

Foto: Pixabay

Planerar du att bygga nytt eller bygga till nu i sommar? Tänk på att ansöka om bygglov i god tid då vi har begränsade personalresurser under sommaren. Här får du information om vad som gäller och hur du går till väga.

När behövs bygglov?

Det vanligaste är att det behövs bygglov när du vill bygga nytt, bygga om och bygga till. Ska du till exempel bygga ett uterum, garage eller ett plank kan du behöva bygglov för det. I vissa fall krävs även bygglov för att byta färg på sitt bostadshus.


En del åtgärder kräver anmälan istället för bygglov och i vissa fall kan en åtgärd vara fri från både anmälan och bygglovsplikten.

Kontakta gärna byggkontoret på Åstorps kommun om du planerar något på din fastighet för att få reda på vad som gäller för just dig.

Hur ansöker jag om bygglov?
Du fyller i och skickar in en komplett ansökan om bygglov till byggkontoret via e-post eller post. Det går även bra att lämna in handlingarna till Medborgarkontoret i Åstorp. När vi senare handlägger din ansökan bedömer vi bland annat den yttre utformningen, byggnadens placering på tomten och hur byggnaden är tänkt att användas.


Tänk på att ansöka om bygglov i god tid då vi har begränsade personalresurser under sommaren. Ett ärende som inkommit i slutet av maj kan vi vissa fall beslutas först i augusti.


När du ansöker om bygglov ska du få besked inom 10 veckor. Tänk på att din ansökan måste vara komplett för att handläggningstiden på 10 veckor ska påbörjas. Sedan tillkommer en tid innan startbesked får verkställas, då du får börja bygga och till sist en tid för slutbesked, då du får börja använda byggnaden. I vissa fall kan det tas beslut om att förlänga handläggningsperioden med ytterligare 10 veckor, då kommer även ett avdrag från handläggningsavgiften för varje påbörjad vecka. Ett anmälningsärende ska beslutas inom 4 veckor, från komplett ärende.


Kostar det något att ansöka om bygglov?

En avgift tas ut för ansökningar om bygglov, rivningslov, marklov, förhandsbesked och anmälningar (gäller endast ansökningar & anmälningar som beviljas).


Hur länge gäller ett bygglov eller en anmälan?
När du har fått bygglov måste du börja åtgärden inom två år och vara färdig inom fem år från taget beslut. För att få börja bygga krävs ett startbesked. För mindre ärenden lämnas startbeskedet i samband med att du får ditt bygglov, men åtgärden får då inte påbörjas förens fyra veckor efter det kungjorts i post- och inrikes tidningar.

 

På vår webbplats hittar du mer information:
Hur ansöker jag om bygglovlänk till annan webbplats

När behövs bygglovlänk till annan webbplats

Vad säger plan- och bygglagen?länk till annan webbplats

Åtgärder som inte kräver bygglovlänk till annan webbplats

 

När du vill veta mer, kontakta...

Medborgarkontoret

042-640 00

 

kommun@astorp.se

Senaste publiceringsdatum: 2019-05-03
Sök på hela astorp.se
Senaste 3 nyheterna

 • 2019-08-20

  Medborgardialoger för ett tryggare Åstorp


  Kommunen arbetar tillsammans med polisen för att öka tryggheten i Åstorps kommun. Under tre tillfällen i september anordnas medborgardialoger på olika platser där du som medborgare får möjlighet att svara på frågor kring trygghet och säkerhet.
  » Läs mer


 • 2019-08-20

  Invigning Arboretum Circle of Life


  Idag invigdes Arboretum Circle of Life Åstorp med pompa och ståt. I arboreumet har 55 träd och buskar planterats för att sprida kunskap om Söderåsens natur och fungera som en entré till Skåneleden och Söderåsen. 
  » Läs mer


 • 2019-08-16

  Årets trygghetsmätning


  Nu är det dags för Åstorps kommun att tillsammans med Polismyndigheten genomföra den årliga lokala trygghetsmätningen. Totalt får 900 medborgare i åldern 16-85 år i Åstorps kommun möjlighet att svara på hur de ser på tryggheten i sitt bostadsområde.
  » Läs mer