Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Åstorps kommun är antagen till Glokala Sverige

Glokala Sveriges logotyp.

Åstorps kommun är en av de 90 kommuner och regioner som har antagits till Svenska FN-förbundets och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige.

Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i kommuner och regioner i hela Sverige. Åstorps kommun är nu en av de 90 kommuner och regioner som erbjuds att vara med i projektet under 2019.

 

- Det är väldigt roligt att Åstorps kommun får vara delaktiga i projektet för att uppnå målen för en hållbar utveckling, både socialt, ekonomiskt och miljömässigt. I arbetet med Agenda 2030 har vi en viktigt roll i att genom information och utbildning, se till att FN:s globala hållbarhetsmål inkluderas i vår kommunala verksamhet, säger Lena Mårtensson Stenudd, kommunchef i Åstorps kommun.

 

Tillsammans med de första pilotdeltagarna är nu 15 av landets 21 regioner och 82 av landets 290 kommuner antagna i projektet.

 

Projektdeltagarna kommer att få ta del av utbildningsinsatser lokalt, med föreläsningar, diskussioner och workshops. De erbjuds också webbutbildning, nyhetsbrev, filmer och annat arbetsmaterial. Dessutom planeras en nationell konferens inom ramen för projektet för att bidra till gemensamt lärande och ökat engagemang.

 

Glokala Sverige är ett treårigt utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbunder och Sveriges kommuner och landsting, SKL, med stöd av Sida.

 

Glokala sverige - fn.selänk till annan webbplats

 

När du vill veta mer, kontakta...

Petra Johansson

Miljöinspektör

042-642 94

Senaste publiceringsdatum: 2019-01-24
Sök på hela astorp.se
Senaste 3 nyheterna

 • 2019-08-20

  Medborgardialoger för ett tryggare Åstorp


  Kommunen arbetar tillsammans med polisen för att öka tryggheten i Åstorps kommun. Under tre tillfällen i september anordnas medborgardialoger på olika platser där du som medborgare får möjlighet att svara på frågor kring trygghet och säkerhet.
  » Läs mer


 • 2019-08-20

  Invigning Arboretum Circle of Life


  Idag invigdes Arboretum Circle of Life Åstorp med pompa och ståt. I arboreumet har 55 träd och buskar planterats för att sprida kunskap om Söderåsens natur och fungera som en entré till Skåneleden och Söderåsen. 
  » Läs mer


 • 2019-08-16

  Årets trygghetsmätning


  Nu är det dags för Åstorps kommun att tillsammans med Polismyndigheten genomföra den årliga lokala trygghetsmätningen. Totalt får 900 medborgare i åldern 16-85 år i Åstorps kommun möjlighet att svara på hur de ser på tryggheten i sitt bostadsområde.
  » Läs mer