Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Åstorps kommun är antagen till Glokala Sverige

Glokala Sveriges logotyp.

Åstorps kommun är en av de 90 kommuner och regioner som har antagits till Svenska FN-förbundets och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige.

Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i kommuner och regioner i hela Sverige. Åstorps kommun är nu en av de 90 kommuner och regioner som erbjuds att vara med i projektet under 2019.

 

- Det är väldigt roligt att Åstorps kommun får vara delaktiga i projektet för att uppnå målen för en hållbar utveckling, både socialt, ekonomiskt och miljömässigt. I arbetet med Agenda 2030 har vi en viktigt roll i att genom information och utbildning, se till att FN:s globala hållbarhetsmål inkluderas i vår kommunala verksamhet, säger Lena Mårtensson Stenudd, kommunchef i Åstorps kommun.

 

Tillsammans med de första pilotdeltagarna är nu 15 av landets 21 regioner och 82 av landets 290 kommuner antagna i projektet.

 

Projektdeltagarna kommer att få ta del av utbildningsinsatser lokalt, med föreläsningar, diskussioner och workshops. De erbjuds också webbutbildning, nyhetsbrev, filmer och annat arbetsmaterial. Dessutom planeras en nationell konferens inom ramen för projektet för att bidra till gemensamt lärande och ökat engagemang.

 

Glokala Sverige är ett treårigt utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbunder och Sveriges kommuner och landsting, SKL, med stöd av Sida.

 

Glokala Sverige - fn.selänk till annan webbplats

 

När du vill veta mer, kontakta...

Olivia Malmqvist

Hållbarhetsstrateg

olivia.malmqvist@astorp.se

Senaste publiceringsdatum: 2019-10-11
Sök på hela astorp.se
Senaste 3 nyheterna

 • 2019-12-06

  Presentation av ortsanalyser i Åstorps kommun


  Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ortsanalyser för Åstorp, Hyllinge, Kvidinge och Nyvång. Den 17 december är du välkommen att ta del av resultatet som kommer vara ett viktigt underlag i kommunens fortsatta arbete med samhällsplanering.
  » Läs mer


 • 2019-12-05

  Vad är ett bra bibliotek för dig?


  Under våren 2020 gör vi en satsning på att förnya barn- och ungdomsavdelningen på det centrala biblioteket i Åstorp. Nu behöver vi din hjälp för att skapa ett ännu bättre bibliotek för Åstorpsborna.
  » Läs mer


 • 2019-12-03

  Hämta sand för halkbekämpning


  I början av veckan har det varit halt runt om i kommunen. Du är välkommen att hämta sandningsgrus på Annedalsgatan 5 när du behöver halkbekämpa utanför ditt hus.
  » Läs mer