Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Åstorps kommun är antagen till Glokala Sverige

Glokala Sveriges logotyp.

Åstorps kommun är en av de 90 kommuner och regioner som har antagits till Svenska FN-förbundets och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige.

Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i kommuner och regioner i hela Sverige. Åstorps kommun är nu en av de 90 kommuner och regioner som erbjuds att vara med i projektet under 2019.

 

- Det är väldigt roligt att Åstorps kommun får vara delaktiga i projektet för att uppnå målen för en hållbar utveckling, både socialt, ekonomiskt och miljömässigt. I arbetet med Agenda 2030 har vi en viktigt roll i att genom information och utbildning, se till att FN:s globala hållbarhetsmål inkluderas i vår kommunala verksamhet, säger Lena Mårtensson Stenudd, kommunchef i Åstorps kommun.

 

Tillsammans med de första pilotdeltagarna är nu 15 av landets 21 regioner och 82 av landets 290 kommuner antagna i projektet.

 

Projektdeltagarna kommer att få ta del av utbildningsinsatser lokalt, med föreläsningar, diskussioner och workshops. De erbjuds också webbutbildning, nyhetsbrev, filmer och annat arbetsmaterial. Dessutom planeras en nationell konferens inom ramen för projektet för att bidra till gemensamt lärande och ökat engagemang.

 

Glokala Sverige är ett treårigt utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbunder och Sveriges kommuner och landsting, SKL, med stöd av Sida.

 

Glokala Sverige - fn.selänk till annan webbplats

 

När du vill veta mer, kontakta...

Olivia Malmqvist

Hållbarhetsstrateg

olivia.malmqvist@astorp.se

Senaste publiceringsdatum: 2019-10-11
Sök på hela astorp.se
Senaste 3 nyheterna