Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer
Seminarium

Många intressanta diskussioner ägde rum under seminariet som hölls för tjänstemän och politiker i Åstorps kommun samt andra kommuner. Åstorps kommunchef Lena Mårtensson Stenudd var en av personerna på plats. Foto: Linda Eklund

Åstorps kommun har kartlagt nyanländas boendeförhållanden

Under våren och sommaren har en kartläggning kring nyanländas boendeförhållanden ägt rum i kommunen. Syftet har varit att få en ökad förståelse för nyanländas bostadssituation, och att på lång sikt kunna bidra till en ökad livskvalitet för kommuninvånarna.

Kartläggningen är en nulägesanalys som har gjorts på uppdrag av politiken och kommunledningen för att ta reda på varför så många nyanlända väljer att bosätta sig i kommunen, trots bristen på bostäder. Den har även syftat till att få en helhetsbild kring de förhållanden som nyanlända bor och lever under i kommunen.

Linnea Tingne, utredare på migrationsenheten i Åstorps kommun, har genomfört kartläggningen i samverkan med kommunens förvaltningar. Det har även skett ett samarbete och dialog med hyresvärdar. Utöver det har nyanlända själva varit med och delat med sig av sina upplevelser. Resultatet har mynnat ut i en rapport.

 

- Genom rapporten har vi bland annat fått svar på att det i stort sätt är omöjligt för nyanlända att få ett bostadskontrakt genom att stå i kö. Det beror på att samtliga fastighetsbolag kräver inkomst av arbete för förstahandskontrakt. Många nyanlända får istället ett boende via privatpersoner som då ofta är i dåligt skick och vars hyror är väldigt dyra. Det är oroväckande och beklagligt att nyanländas boendesituation är på detta sätt, säger Lena Mårtensson Stenudd, kommunchef på Åstorps kommun.


Resultatet presenterades den 21 augusti vid ett seminarium för tjänstemän och politiker i Åstorps kommun samt andra kommuner. Seminariet fungerade även som lärande, då Åstorps kommun fick möjlighet att ta del av andras erfarenheter och arbetssätt kring frågorna.


Den kunskap som Åstorps kommun har fått fram under resans gång kommer nu att fungera som ett underlag så att vi kan ta fram strategier och arbetssätt kring nyanländas boende i kommunen.

- Kommunen behöver nu sätta sig ner med materialet och ta ett helhetsgrepp i frågan. Det är ett långsiktigt arbete vi har framför oss, fortsätter Lena.


Hela rapporten hittar ni här: Rapport – Nyanländas boende i ÅstorpPDF (pdf, 2.3 MB)

 

När du vill veta mer, kontakta...

Lena Mårtensson Stenudd

Kommunchef

Åstorps kommun

 

Telefon: 042-640 50

lena.martensson.stenudd@astorp.se

Senaste publiceringsdatum: 2018-09-24
Sök på hela astorp.se
Senaste 3 nyheterna

 • 2019-08-20

  Medborgardialoger för ett tryggare Åstorp


  Kommunen arbetar tillsammans med polisen för att öka tryggheten i Åstorps kommun. Under tre tillfällen i september anordnas medborgardialoger på olika platser där du som medborgare får möjlighet att svara på frågor kring trygghet och säkerhet.
  » Läs mer


 • 2019-08-20

  Invigning Arboretum Circle of Life


  Idag invigdes Arboretum Circle of Life Åstorp med pompa och ståt. I arboreumet har 55 träd och buskar planterats för att sprida kunskap om Söderåsens natur och fungera som en entré till Skåneleden och Söderåsen. 
  » Läs mer


 • 2019-08-16

  Årets trygghetsmätning


  Nu är det dags för Åstorps kommun att tillsammans med Polismyndigheten genomföra den årliga lokala trygghetsmätningen. Totalt får 900 medborgare i åldern 16-85 år i Åstorps kommun möjlighet att svara på hur de ser på tryggheten i sitt bostadsområde.
  » Läs mer