Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Åstorps kommun har passerat 16 000 invånare

invånare

Befolkningen i Åstorps kommun växer stadigt och nu har folkmängden för första gången i historien passerat 16 000 invånare.

Under perioden 2000-2018 ökade folkmängden med 3 114 personer (24 procent), vilket i jämförelse med många andra kommuner är en stor ökning.


- Att vi är över 16 000 invånare är glädjande siffror som innebär att vi blir en attraktivare stad som lockar hit människor och företag, säger Ronny Sandberg, kommunalråd Åstorps kommun.


Framåt finns det planer för många nya bostäder i kommunen, vilket förväntas ge en fortsatt expansiv befolkningsutveckling under de kommande fem åren. Samtidigt väntas invandringen till kommunen minska, som en följd av minskad invandring på riksnivå.


Under de kommande 10 åren väntas födelsetalen öka, vilket kan härledas till att de stora årskullarna födda kring 1989-1993 kommer upp i barnafödande åldrar.


Du kan läsa mer om Åstorps kommuns befolkningsutveckling i årets befolkningsprognos.
Befolkningsprognos PDF (pdf, 2.6 MB)

 

Senaste publiceringsdatum: 2019-06-18
Sök på hela astorp.se
Senaste 3 nyheterna

 • 2019-08-20

  Medborgardialoger för ett tryggare Åstorp


  Kommunen arbetar tillsammans med polisen för att öka tryggheten i Åstorps kommun. Under tre tillfällen i september anordnas medborgardialoger på olika platser där du som medborgare får möjlighet att svara på frågor kring trygghet och säkerhet.
  » Läs mer


 • 2019-08-20

  Invigning Arboretum Circle of Life


  Idag invigdes Arboretum Circle of Life Åstorp med pompa och ståt. I arboreumet har 55 träd och buskar planterats för att sprida kunskap om Söderåsens natur och fungera som en entré till Skåneleden och Söderåsen. 
  » Läs mer


 • 2019-08-16

  Årets trygghetsmätning


  Nu är det dags för Åstorps kommun att tillsammans med Polismyndigheten genomföra den årliga lokala trygghetsmätningen. Totalt får 900 medborgare i åldern 16-85 år i Åstorps kommun möjlighet att svara på hur de ser på tryggheten i sitt bostadsområde.
  » Läs mer