Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Åtgärder har vidtagits efter kritik från JO efter dödsboanmälan

Socialnämnden kritiseras av justitieombudsmannen (JO) för lång handläggningstid och bristande rutiner efter fördröjd dödsboanmälan till Skatteverket. Åtgärder har vidtagits för att säkerställa att något liknande inte upprepas. 

För snart ett år sedan inkom en anmälan till socialnämnden där en anhörig till en avliden person framförde att nämnden hade missat att lämna in en dödsboanmälan till Skatteverket. JO har nu meddelat beslut i ärendet och kritik framförs för att handläggningstiden i ärendet har varit för lång och att kommunen haft bristande rutiner vid frånvaro av personal.

 

- Vi har tyvärr missat att skicka in slutförd dödsboanmälan i tid till Skatteverket. Utöver det har vi inte haft fungerande rutiner för hantering av ärende vid handläggares frånvaro. Detta är olyckligt och vi beklagar det som hänt, säger Monica Ehnberg, socialchef på Åstorps kommun.


Åtgärder har vidtagits för att säkerställa att något liknande inte upprepas.


- Vi har tagit del av kritiken från JO och sett över våra rutiner för att säkerställa att något liknande inte händer igen. Vi arbetar dagligen för ett bättre Åstorp och tar tacksamt emot de förbättringsåtgärder som JO har uttalat, fortsätter Monica Ehnberg.

 

När du vill veta mer, kontakta...

Monica Ehnberg

Socialchef

Åstorps kommun

 

tel: 042-640 30

monica.ehnberg@astorp.se

Senaste publiceringsdatum: 2019-04-03
Sök på hela astorp.se
Senaste 3 nyheterna

 • 2019-08-20

  Medborgardialoger för ett tryggare Åstorp


  Kommunen arbetar tillsammans med polisen för att öka tryggheten i Åstorps kommun. Under tre tillfällen i september anordnas medborgardialoger på olika platser där du som medborgare får möjlighet att svara på frågor kring trygghet och säkerhet.
  » Läs mer


 • 2019-08-20

  Invigning Arboretum Circle of Life


  Idag invigdes Arboretum Circle of Life Åstorp med pompa och ståt. I arboreumet har 55 träd och buskar planterats för att sprida kunskap om Söderåsens natur och fungera som en entré till Skåneleden och Söderåsen. 
  » Läs mer


 • 2019-08-16

  Årets trygghetsmätning


  Nu är det dags för Åstorps kommun att tillsammans med Polismyndigheten genomföra den årliga lokala trygghetsmätningen. Totalt får 900 medborgare i åldern 16-85 år i Åstorps kommun möjlighet att svara på hur de ser på tryggheten i sitt bostadsområde.
  » Läs mer