Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Eldningsförbud gäller i kommunen

Det råder eldningsförbud i kommunerna i nordvästra Skåne. Prognosen är utfärdad av inre befäl vid Räddningstjänsten Skåne Nordväst 2019-05-16 och bygger på bedömningar från flera olika parametrar.

Det här gäller vid eldningsförbud

Kommunerna i nordvästra Skåne har infört ett generellt eldningsförbud vid brandriskvärde 4 (stor brandrisk), 5 (mycket stor brandrisk) eller 5E (extremt stor brandrisk). Brandrisken kan vara stor även om det precis har regnat – marken under det översta lagret kan fortfarande vara mycket torrt. Eldningsförbud innebär generellt att du inte får använda öppen låga utomhus.

 

Vad bör jag även tänka på?

  • Vid eldningsförbud rekommenderas att inte röka i skog och mark.
  • Undvik att köra ut eller parkera fordon i skog och mark. Katalysatorn på fordonet håller en mycket hög temperatur och kan antända underliggande vegetation.
  • Utför ej arbeten som medför att gnistor såsom svetsning, kapning etc. som kan spridas till brännbar vegetation.
  • Tänk på att du kan ställas till svars och bli straffad om du orsakar en brand på grund av oaktsamhet. Även ni som omfattas av undantag ovan ansvarar för att detta sker på ett betryggande sätt och ska därför alltid göra en egen bedömning om platsen och förhållande i övrigt är lämpliga för öppen eld.

Vad gör jag om jag ser någon som bryter mot eldningsförbudet?

Börja med att berätta om att det är eldningsförbud. Den personen kanske inte har förstått vad det är som gäller. Om du fortfarande inte får någon respons så ta hjälp av polisen via 112 eller 114 14 beroende på hur akut det är.

 

Läs mer om brandriskprognosen här: RSNV brandriskprognoslänk till annan webbplats

 

 

 

 

Senaste publiceringsdatum: 2019-05-16
Sök på hela astorp.se
Senaste 3 nyheterna