Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer
Förstudien för rekreationsområdet Makadammen redovisades på plats där föreningsliv och andra intresserade deltog

Foto: Linda Haddemo, Åstorps kommun

Förstudien klar för Rekreationsområde Makadammen - Entré Söderåsen

Sedan början av året har en dialog skett med förenings- och näringsliv kring hur utformningen för området runt makadammen skulle kunna se ut. Nu har arbetet resulterat i en förstudie.

Aktivitetspark med parkourbanor, beachvolleyboll- eller beachfotbollsplan, utsiktstorn, uppställningsplats för husvagnar och husbilar, innovativa övernattningsmöjligheter, en egen Outdoor festival i Åstorp och grill/sittplatser så vi kan njuta i den härliga naturen. Många goda idéer har kommit fram under förstudien kring vad man skulle kunna göra i området ovanför makadammen.

 

Tio möten i dialogform har ägt rum med föreningsliv och lokala företag. Dessa möten har resulterat i många kreativa förslag på hur vi kan skapa attraktiva uteaktiviteter och förutsättningar i området.

– Det har varit en trogen skara som engagerat sig i frågan. Det råder ingen tveksamhet om att det finns många möjligheter för området runt makadammen, menar Peter Reelfs, projektledare i Leaderprojektet för Rekreationsområdet Makadammen.

– Rekreationsområdet runt makadammen är ett första steg i den totala utvecklingen av området. Detta är en del av en större helhet på längre sikt där det handlar om att sätta Åstorp på karten, säger Peter Reelfs.

Intern samverkan - nästa steg efter förstudien
Alla kreativa tankar, idéer och förslag som framkommit under året har nu samlats i förstudien för området. Under förmiddagen den 11 september gick de som deltagit i dialogmötena samt inbjudna företag och politiker en 6 kilometer lång runda för att på plats gå igenom förslagen.

– Nu när förstudien har presenterats tar det interna arbetet vid då vi ska sätta oss, gå igenom förslagen och idéerna och en bedömning kring vilka förslag vi kan genomföra och i vilken ordning detta kan ske, menar Susann Cardell, näringslivsutvecklare, Åstorps kommun.

Tanken är att resultat av förstudien ska märkas redan under nästa år i området runt makadammen – Entré Söderåsen.

– Ja, vi hoppas att kunna göra verklighet av flera av dessa förslag redan under nästa år, det gäller att ta ett helhetsgrepp för att göra området till en attraktiv mötesplats i Åstorp, avslutar Susann Cardell.

 

Hela förstudien för Rekreationsområdet MakadammenPDF (pdf, 2.4 MB).

 

När du vill veta mer, kontakta...

Susann Cardell
Näringslivsutvecklare
Åstorps kommun
Tel: 042-64383
susann.cardell@astorp.se

Senaste publiceringsdatum: 2017-09-14
Sök på hela astorp.se

Michael Svensson

Kommunikatör, webbansvarig

Åstorps kommun

Tel. 042 - 643 22

michael.svensson@astorp.se

Senaste 3 nyheterna