Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Hur ska avfall hanteras i framtiden?

Förslagslåda där du kan lämna synpunkter för en ny avfallsplan.

Just nu pågår arbetet med att ta fram en regional avallsplan samt renhållningsordningar för kommunerna Åstorp, Bjuv, Helsingborg, Höganäs och Ängelholm.

Förslagen är nu ute för samråd. Det betyder att invånare och intressenter ges möjlighet att lämna synpunkter. De utställda förslagen finns att läsa på Medborgarkontoret och Åstorps bibliotek, samt på NSRs hemsida.

 

Remiss av renhållningsordning och avfallsplan - nsr.selänk till annan webbplats

 

Kom och prata med oss!

Personal från NSR kommer till Medborgarkontoret för att svara på frågor

 

Tid: 14 mars, klockan 15.30-17.00
Plats: Medborgarkontoret, Storgatan 7, Åstorp

 

Vad är en renhållningsordning?

I renhållningsordningen finns lokala bestämmelser för hur avfallshanteringen ska fungera inom kommunen. I den kan fastighetsägare, verksamheter och kommuninvånare läsa om vem som ansvarar för vad, när det gäller hur avfall ska hanteras. Den beskriver till exempel hur ofta avfall ska hämtas, hur transportvägar ska se ut och hur kärl ska placeras.

 

En gemensam regional avfallsplan ökar genomslagskraften

Avfallsplanen innehåller övergripande mål och åtgärder som ska bidra till att avfallet i kommunen minskar och att det avfall som slängs blir mindre farligt för miljön och människors hälsa. Tidigare har varje kommun haft sin egen avfallsplan. Med det nya gemensamma dokumentet ökar nu möjligheten till samarbeten och kommunerna kan sätta skärptare mål tillsammans för ökad effekt.

 

Så lämnar du synpunkter

Synpunkter på förslag till ny renhållningsordning och avfallsplan ska lämnas skriftligen senast den 31 mars till: NSR AB, 251 89 Helsingborg alternativt via e-post till nsr@nsr.se

När du vill veta mer, kontakta...

NSR

042-400 13 40

nsr.selänk till annan webbplats

Senaste publiceringsdatum: 2019-02-18
Sök på hela astorp.se
Senaste 3 nyheterna

 • 2019-08-20

  Medborgardialoger för ett tryggare Åstorp


  Kommunen arbetar tillsammans med polisen för att öka tryggheten i Åstorps kommun. Under tre tillfällen i september anordnas medborgardialoger på olika platser där du som medborgare får möjlighet att svara på frågor kring trygghet och säkerhet.
  » Läs mer


 • 2019-08-20

  Invigning Arboretum Circle of Life


  Idag invigdes Arboretum Circle of Life Åstorp med pompa och ståt. I arboreumet har 55 träd och buskar planterats för att sprida kunskap om Söderåsens natur och fungera som en entré till Skåneleden och Söderåsen. 
  » Läs mer


 • 2019-08-16

  Årets trygghetsmätning


  Nu är det dags för Åstorps kommun att tillsammans med Polismyndigheten genomföra den årliga lokala trygghetsmätningen. Totalt får 900 medborgare i åldern 16-85 år i Åstorps kommun möjlighet att svara på hur de ser på tryggheten i sitt bostadsområde.
  » Läs mer