Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Ingen hotbild mot Hyllinge skola

Under måndagseftermiddagen framfördes ett hot om skolskjutning
på Hyllinge skola. Skolan har haft öppet som vanligt och under dagen har polisen utrett händelsen och konstaterat att det inte rörde sig om något hot.

Polisen har under eftermiddagen fastställt eleven som skrivit meddelandet som uppgett att meddelandet ska ha varit menat som ett skämt.


Lärarna kommer i morgon onsdag att prata med alla klasser om situationen och dess konsekvenser. Skolan kommer även att ha extra resurser för eleverna från elevhälsan.

 

När du vill veta mer, kontakta...

Claes Rindbro

Biträdande rektor
Hyllinge skola

tel: 0734-17 53 51

Senaste publiceringsdatum: 2019-06-04
Sök på hela astorp.se
Senaste 3 nyheterna