Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Natoövning i Norge påverkar trafiken i Skåne

I höst genomför NATO en större militärövning i Norge. För Skåne betyder det en ökning av trafik från slutet av september till slutet av oktober då delar av övningsdeltagarna passerar till och från övningen på landsväg och järnväg. Mest belastat blir troligtvis väg E4/E6 samt västra stambanan.

Främst sker transporter via Öresundsbron, vägtransporter samt järnvägstransporter.

Störst belastning får troligtvis väg E4/E6 samt västra stambanan. Den risk som främst föreligger är olyckor i samband med transporter. Militärövningen kallas Trident Juncture.


Om Trident Juncture

Militärövningen är en av Natos största och genomförs 25 oktober till 7 november 2018 i Norge. Totalt sett deltar 40 000 soldater och sjömän från 30 länder.

Övningen genomförs i mellersta Norge, tillsammans med övningsmoment i Sverige och Finland. Försvarsmakten stödjer de utländska transporterna och utvecklar på så sätt Sveriges förmåga att ge stöd och att delta i gemensamma insatser. För Sveriges del deltar cirka 2 400 soldater och sjömän.


Mer information hittar du på försvarsmaktens webbplats. https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/ovningar/trident-juncture-18/länk till annan webbplats

 

När du vill veta mer, kontakta...

 

Försvarsmakten

Medie- och informationscenter

Tel: 08-788 88 88

info@mil.se


Senaste publiceringsdatum: 2018-09-20
Sök på hela astorp.se
Senaste 3 nyheterna

 • 2019-08-20

  Medborgardialoger för ett tryggare Åstorp


  Kommunen arbetar tillsammans med polisen för att öka tryggheten i Åstorps kommun. Under tre tillfällen i september anordnas medborgardialoger på olika platser där du som medborgare får möjlighet att svara på frågor kring trygghet och säkerhet.
  » Läs mer


 • 2019-08-20

  Invigning Arboretum Circle of Life


  Idag invigdes Arboretum Circle of Life Åstorp med pompa och ståt. I arboreumet har 55 träd och buskar planterats för att sprida kunskap om Söderåsens natur och fungera som en entré till Skåneleden och Söderåsen. 
  » Läs mer


 • 2019-08-16

  Årets trygghetsmätning


  Nu är det dags för Åstorps kommun att tillsammans med Polismyndigheten genomföra den årliga lokala trygghetsmätningen. Totalt får 900 medborgare i åldern 16-85 år i Åstorps kommun möjlighet att svara på hur de ser på tryggheten i sitt bostadsområde.
  » Läs mer