Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Parkområdet i Hyllinge förnyas

Gröna löv på ett träd med blå himmel i bakgrunden.

Tekniska kontoret kommer under våren att rusta upp parkområdet i Hyllinge för att minska bullret från motorvägen och skapa ett trevligt rekreationsområde.

Karta över parkområdet.

Med hjälp av en arborist har parkanläggningens växtlighet besiktigats och snart påbörjas arbetet för att rusta upp området. Hängande, skadade och vissa träd som står för nära privata tomter kommer att tas ner i parken. Det kommer att planteras nya träd som kommer att minska bullret från E4:an. Vi kommer även att färdigställa lekplatsen i området.

 

Arbetet pågår under våren 2019. De boende utmed parkområdet
Hyllinge Väster har informerats om besiktningen.

 

 

 

 

 

 

 

När du vill veta mer, kontakta...

Medborgarkontoret

tel: 042-640 00

kommun@astorp.se

Senaste publiceringsdatum: 2019-02-21
Sök på hela astorp.se
Senaste 3 nyheterna