Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Resultat från årets trygghetsmätning

Nu har resultatet för kommunens och polisens årliga trygghetsmätning sammanställts. För Åstorps kommun är den upplevda tryggheten på samma nivå som förra året.

I trygghetsmätningen har invånarna i Åstorp fått svara på frågor kring upplevd trygghet och oro i bostadsområdet där man bor, skadegörelse, trafiken och om man själv har blivit utsatt för brott under det senaste året.


På en skala från 0-6 där det lägsta värdet är det mest positiva hamnar Åstorps kommun på 2,53. I 2017 års mätning var den siffran på 2,59. Skillnaden från föregående år därmed nästintill oföränderlig. Åstorpsborna upplever fortfarande en otrygghet, bland annat för inbrott i bostaden, att vistas ute ensam under sena kvällar och åka buss och tåg på kvällen.

- Risken att bli utsatt för några brott i Åstorp är inte stor. Däremot upplever man en oro och där har vi ett jobb tillsammans med polisen att se till att invånarna känner sig trygga, säger Ronny Sandberg, kommunstyrelsens ordförande i Åstorps kommun.


Problemen kvarstår även med nedskräpning, skadegörelse och missbruksproblematik. Siffrorna för fortkörning och buskörning är även mindre smickrande.


- Tillsammans med polis och fastighetsägare kommer vi fortsätta arbetet med att förhindra buskörningen på parkeringen och lokalvägar utanför köpcentret Familia då vi har sett att det ger effekt. Vi kommer även fortsätta att vidta åtgärder för att begränsa hastigheterna på gator runt om i centrala Åstorp och övriga tätorter i kommunen.


Om trygghetsundersökningen

För att öka tryggheten bland invånarna genomför Polisen och Åstorps kommun en årlig trygghetsmätning som ska hjälpa polisen och kommunen att prioritera rätt i planeringen av trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser. Samma undersökning genomförs i ett flertal andra kommuner runt om i landet.

 

Åstorps resultat i Trygghetsundersökningen 2018PDF (pdf, 123.7 kB)

 

När du vill veta mer, kontakta...

Ronny Sandberg

Kommunstyrelsens ordförande

 

tel: 042-640 20

ronny.sandberg@astorp.se

Senaste publiceringsdatum: 2018-11-16
Sök på hela astorp.se
Senaste 3 nyheterna