Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Lean Åstorp

 – fler bra dagar på vårt jobb ger medborgarna bättre kvalité!

I Åstorps kommun är vi i uppstarten att arbeta med Lean-metoden. Det innebär att vårt kvalitetsarbete och förhållningssätt ska genomsyras av att skapa värde för våra medborgare. Genom Lean så ska vi bli mer effektiva och minska till exempel onödig administration, väntetid och omarbetningar.

 

Våra befintliga resurser ska användas smart, vi ska minska ”tidstjuvar” och skapa största möjliga värde för de vi är till för – medborgarna. Genom smidigare, situationsanpassade rutiner så kan vi tillsammans i kommunen skapa fler bra dagar i vårt jobb – att göra det bra för dig som bor och verkar här.

 

 

Hur jobbar vi med Lean Åstorp?

Då Lean är ett löpande förbättringsarbete så sker det succesivt i vår organisation där varje enhet eller verksamhet med hjälp av sina medarbetares kompetens och engagemang ska skapa förbättringar. Detta innebär att personalen löpande ska vara delaktiga i kvalitetsarbetet och att utgångspunkten är att vi ska arbeta smartare för att leverera en hög kvalité till invånare, kunder och besökare.

 

Till exempel så är det så att vår bygglovsavdelning, som var först ut med Leanarbetet, under sitt förbättringsarbete med rutinen kring bygglovshantering kunde halvera handläggningstiden.

 

Under 2017 så kommer vi att ha tillgång till ett antal interna Leancoacher, som ska vara ett stöd för de verksamheter som vill utveckla sitt kvalitetsarbete enligt Lean. Vi är i dagsläget i uppstartsfasen och utbildning av våra Leancoacher pågår, men längre fram så vill vi gärna berätta mer om deras arbete och vad de, tillsammans med våra verksamheter har åstadkommit.

 

 

Bobby Svitzer och Cecilia Andersson, två av våra blivande leancoacher i Åstorps kommun.

Bobby Svitzer och Cecilia Andersson, två av våra blivande leancoacher i Åstorps kommun. Foto: Linda Haddemo / Åstorps kommun

Våra leancoacher i Åstorp!

Hej Bobby Svitzer och Cecilia Andersson
– två av våra blivande leancoacher i Åstorp!

 

Ni går utbildningen att bli en av våra interna coacher idag. Hur ser du på leanarbetet i vår kommun?

 

Bobby: Lean ger ett annorlunda perspektiv och fokus. Genom att grundligt förankra leantankesättet hos medarbetare och att göra det till en naturlig del av organisationen så bådar det för en spännande arbetsplats med mycket delaktighet och plattare strukturer.

 

Cecilia: Målet med Lean är att vi tillsammans ska skapa bättre service för våra medborgare. I det långa loppet så ska vi ha en inbyggd kvalitet och målet är att det blir ”rätt från början” i vårt arbete. Genom Lean så kan blir vi en lärande organisation där vi arbetar med ständiga förbättringar.Hur ser du på din roll att stötta våra verksamheter i arbetet?

 

Bobby: Jag tycker att det är jättespännande att vara bollplanket som ska stötta människor att utveckla det som de är bäst på. Samtidigt är det en utmaning då man sällan besitter sakkunskapen inom det område som man är med och utvecklar. Det gäller att vara ödmjuk i sin roll som leancoach - samtidigt som man ska hjälpa dem att på se sitt arbete med ”leanglasögon”

 

Cecilia: Som coach kommer jag att vara delaktig och medverka till att medarbetarna ska förstå sin del i processen. Jag ska bidra till att tydliggöra processerna och förbättra kvalitén för medarbetarna.

 

 

Vad tror du att vinsten med att använda leanmetoden är för oss i Åstorp?

Bobby: Jag gillar att lean, som koncept och idé, bidrar till att göra organisationer mer ”platta” och att medarbetarna blir delaktiga. Vidare kan effekterna av ett ”välsmort maskineri” ge bättre service till invånarna.

 

Cecilia: Genom Lean så får medarbetarna en bättre arbetsmiljö och ökad delaktighet i sitt arbete. Med vårt förbättringsarbete så ska vi bli en attraktiv arbetsplats med engagerade och ansvarsfulla medarbetare.

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och bygglovskontoret är först ut i Lean Åstorp!

Processen med att hantera bygglov var först ut att ses över i vårt förbättringsarbete enligt Lean. Vårt bygglovskontor kunde halvera handläggningstiden, samtidigt som processen i förbättringsarbetet svetsade dem mer samman som team. Redan har de tillsammans identifierat fler, nya områden där de enligt Leanmetoden kommer att kunna förbättra arbetet.

 

Senaste publiceringsdatum: 2016-11-23
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Lena Mårtensson Stenudd
Kommunchef
042-640 50

lena.martensson.stenudd@astorp.se