Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Elevhälsa

Elevhälsans i Åstorps kommun tillhör organisatoriskt Centrala resursenheten på bildningsförvaltningen (BIN). Inom elevhälsan finns medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens som samverkar för att främja barns och elevers lärande, utveckling och hälsa.


Det ingår i elevhälsans generellt riktade arbete att

  • främja elevers lärande, utveckling och hälsa
  • förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter
  • bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa.

Det ingår i elevhälsans individuellt riktade arbete att

  • bidra med att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål
  • undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa
  • uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärnings­problem
  • uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa
  • bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilts stöd

Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Lärande och hälsa sätts i fokus – en god hälsa är en förutsättning för att klara skolan.

 

Senaste publiceringsdatum: 2019-07-08
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Annelouise Lindquist Eckerström

Verksamhetschef

042-640 53
annelouise.eckerstrom@astorp.se

Dokument