Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Skolkuratorer

För elevhälsans psykosociala insatser kan det bland annat ingå att

  • tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete
  • genomföra samtal, såsom stöd-, motivations- och krissamtal liksom utredan­de och rådgivande samtal med enskilda elever och deras familjer relaterade till skolsituationen
  • på rektorns uppdrag utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever, bland annat som underlag för beslut om särskilt stöd och upprättande av åtgärdsprogram samt inför elevernas mot­tagan­de i grund- och gymnasiesärskola
  • ge handledning och konsultation till skolans övriga personal
  • bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling
  • bidra med kunskaper om samhällets stödsystem
  • delta i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller värde­grund och likabehandling
  • ta till vara kunskap om elevernas generella psykosociala hälsa och sociala situation i elevhälsans övriga arbete.


Senaste publiceringsdatum: 2019-09-05
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Tingdal-Björnås/Kvidinge

Camilla Sarelid
Skolkurator
042-642 27
camilla.sarelid@astorp.se

 

Haganäs/Rågen

Daniel Bond

Skolkurator
042-640 48
daniel.bond@astorp.se


Björnekulla

Cecilia Malmros
Skolkurator

042 - 640 70
cecilia.malmros@astorp.se


Hyllinge

Sara Medin

Skolkurator
042-640 54
sara.medin@astorp.se


Nyvång

Sandra Harris

Skolkurator

042-644 24

sandra.harris@astorp.se

 

IM

Emelie Toremalm
Skolkurator

042-641 33

emelie.toremalm@astorp.se