Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Skolpsykologer

I Åstorps kommun finns cirka 3000 barn inom förskola och skola. De båda psykologerna i kommunen arbetar gentemot kommunens 7 rektorsområden, geografiskt fördelade dem emellan, och följer barnen från förskola till skolår 9. Inom verksamheten finns även en särskola skolår F-10. Psykologerna har en central placering på Centrala resursenheten, Bildningsförvaltningen.

 
Arbetsuppgifterna är många och varierande och består bland annat av:

  • förebyggande och hälsofrämjande arbete kring barn i förskola och skola
  • konsultation och handledning till personal
  • psykologiska utredningar och utvecklingsbedömningar av barn och ungdomar
  • stöd åt föräldrar och personal
  • kontakter med samarbetspartner som barnhabilitering och barn- och ungdomspsykiatri och socialtjänst
  • fortbildningsinsatser för personal
  • För att stödja barn och ungdomar i förskola och skola arbetar psykologerna ofta genom att handleda personalen i deras arbete och då är barnet alltid anonymt för psykologen. I de fall psykologerna arbetar direkt med ett barn/en elev är föräldrar alltid tillfrågade innan.
Senaste publiceringsdatum: 2019-03-25
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Kvidinge, Tingdal, Rågen, Haganäs

Carl-Magnus Sander
Skolpsykolog
042-641 53
carl-magnus.sander@astorp.se

Hyllinge, Nyvång, Björnekulla, IM, Särskola

Hanna Linder

Skolpsykolog
042-641 36
hanna.linder@astorp.se