Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Skolsköterskor

För elevhälsans medicinska insatser kan bland annat ingå att

  • tillföra medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete
  • vid hälsobesök tidigt identifiera problem eller symtom hos elever som kan innebära att de är i behov av särskilt stöd eller andra insatser
  • i samverkan med elever, vårdnadshavare och skolans övriga personal arbeta för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor och om faktorer som bidrar till hälsa eller ohälsa
  • ge handledning och konsultation till skolans övriga personal
  • bevaka elevernas vaccinationstäckning så att kompletterande vacc­i­nationer kan erbjudas om det finns behov samt fullfölja vaccina­tioner enligt Folkhälso­myndighetens vaccinationsprogram
  • bidra med medicinsk kunskap inför arbetsmoment som är förlagda ute i verk­sam­heter och vid yrkesvägledning
  • ta till vara kunskap om elevernas hälsa i skolans arbete
Senaste publiceringsdatum: 2019-11-11
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Björnekulla

Petra Kihlgren - medicinskt ledningsansvarig
Skolsköterska
042 - 643 39
petra.kihlgren@astorp.se


Nyvång, Haganäs

Marianne Johansson

Skolsköterska

042- 642 34

marianne.johansson2@astorp.se


Hyllinge/IM

Helen Norlin

Skolsköterska

042- 642 63

helen.norlin@astorp.se


Tingdal-Björnås

Helena Rydström

Skolsköterska

042- 640 56

helena.rydstrom@astorp.se


Rågen/Kvidinge

Mona Salman

Skolsköterska

042-641 56

mona.salman@astorp.se