Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Talpedagog & logoped 

Arbetsuppgifterna avser språket, talet, rösten och språkanvändningen. Det innebär att arbeta förebyggande och/eller habiliterande för att undanröja hinder för språklig utveckling. Vi samarbetar med skolans specialpedagog samt vid behov extern expertis.

 
Utredningsarbetet kan innebära

  • att utföra kartläggning av elevens tal-, språk- och kommunikationsförmåga samt ge lämpliga stödåtgärder
  • att tillsammans med lärare i svenska som andraspråk och modersmålslärare utreda barn med annat modersmål, som har en avvikande tal- och språkutveckling
  • att medverka i skolans upprättande av åtgärdsprogram


Utvecklingsarbetet kan innebära

  • att tillsammans med personal utveckla en bra språkmiljö i förskola/skola
  • att delta i konferenser/möten som rör eleven och elevens språk-, tal- och kommunikationsförmåga
  • att medverka till kompetensutveckling
     

Undervisningsarbetet kan innebära

  • att ge eleven träning individuellt eller i grupp
  • att ge pedagogiskt rådgivning till personal och föräldrar

 

Senaste publiceringsdatum: 2018-01-24
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Kvidinge, Tingdal-Björnås, Rågen, Björnekulla

Cajsa Bråhed
Talpedagog
042-640 66
cajsa.brahed@astorp.se

Hyllinge, Nyvång, Haganäs, Björnekulla

Josefin Olsson
Logoped
042-641 54
josefin.olsson@astorp.se