Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Rektorsområde Grundsärskola


Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen, eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner.


I grundsärskolan läser eleverna efter grundsärskolans kursplaner som omfattar samma ämnen som i grundskolan:

Bild, engelska, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, musik naturorienterande ämnen som biologi, fysik och kemi, samhällsorienterande ämnen som geografi, religionskunskap och samhällskunskap, slöjd, svenska, svenska som andra språk och teknik.


Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Träningsskolans ämnesområden är

- Estetisk verksamhet

- Kommunikation

- Motorik

- Vardagsaktiviteter

- Verklighetsuppfattning.

 

Om en elev i grundsärskolan efter det nionde skolåret inte har nått upp till de kunskapskrav som minst ska uppnås har eleven rätt att slutföra sin utbildning i grundsärskolan under ytterligare två år. En elev i grundsärskolan har under denna tid rätt till minst 800 timmars undervisning om eleven inte dessförinnan uppnått kunskapskraven.


I grundsärskolan kan barn och ungdomar ta del av individuellt anpassad utbildning. Enbart elever med utvecklingsstörning och som blivit mottagna i grundsärskolan har rätt till denna skolform.

Innan en elev kan skrivas in grundsärskolan görs:

- En psykologisk utredning

- En social utredning

- En medicinsk utredning

- En pedagogisk utredning.


Mottagande i grundsärskolan.

Ibland står det klart redan före skolstart att barnet kommer att ha rätt till särskola. För ett annat barn kan det fungera bra i skolan till en början, hon eller han kan klara de första skolåren bra. Så småningom, när kraven i skolan ökar, kan skolan få problem med att anpassa undervisningen så att eleven kan följa med.

Om detta är gjort, och att skolan genom utredning kommer fram till att eleven inte kan nå kunskapsmålen och att detta beror på en utvecklingsstörning, så kan särskolan vara ett alternativ. Frågan om särskola kan aktualiseras när som helst under elevens skoltid.


Grundsärskolan i Åstorp.

Grundsärskolans elever som följer grundsärskolans kursplaner går i årskurs 1-6 på Haganässkolan och årskurs 7-9 på Björnekullaskolan.
Senaste publiceringsdatum: 2018-08-16
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Ann Karlsson
Rektor

Särskolan
042-64180
Ann.Karlsson@astorp.se