Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Välkommen till förskoleklassen på Haganässkolan

I förskoleklassen går barnen måndagar mellan 09.10 och 13.10. Övriga dagar mellan 08.10 och 13.10.

 

Under en vecka i förskoleklassen får barnen ta del av:

  • Samling
  • Språklig medvetenhet
  • Matematik
  • Tematiskt arbete
  • Idrott/skridskoåkning
  • Lek
  • Musik
  • Mixade smågrupper (Experiment, natur, skapande, matematik utomhus)
  • Biblioteksbesök


SPRÅKLIG MEDVETENHET

För att stärka barnens språkutveckling jobbar vi utifrån Bornholmsmodellen där vi genom lek och fantasi lär oss om rim, ramsor, meningar, ord, stavelser och ljud.


MATEMATIK

Under våra matematikförberedande stunder fokuserar vi på taluppfattning, begrepp och geometri. Under läsåret kommer vi också att ha matematik utomhus på olika platser i vårt närområde.


LEKENS BETYDELSE

I leken lär sig barnen samspel och sociala färdigheter så som kommunikation, rollspel, konfliktlösning, fantasi och gemenskap mm. Vi lägger även fokus på att leka organiserade lekar tillsammans med barnen t ex katten och musen, vad är klockan farbror lejon, under hökens vingar.
Senaste publiceringsdatum: 2019-03-06
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Bitr.rektor Eva Andersson

eva.andersson.ha@astorp.se