Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Välkommen till Haganässkolan- en del av Område Centrum!

Vår vision: Alla ska förstå och nå sin fulla potential.

 

Haganässkolan är belägen mitt i det natursköna Åstorp. Skolan har knappt 300 elever i åk F-6, på skolan finns även skolbarnsomsorg upp till 12 års ålder.


Skolans upptagningsområde är framför allt Åstorps centrum och Haganäsområdet.

På Haganässkolan ska verksamheten bedrivas med glädje, humor, och medmänsklighet så att hela personen ska tillvaratas och trivas.


Arbetet ska utvecklas i ett öppet klimat och bygga på hänsynstagande, samarbete, delaktighet och empati. Personalen ska ta tillvara på varandras kunskaper, delge och diskutera varandras erfarenheter, tillåta varandra att göra misstag och tillsammans utveckla skolan.


Elevens lärande ska vara individanpassat och arbetssätten varierande. Skolan ska ge eleverna goda baskunskaper samt förmåga att på egen hand söka kunskap. Skolan ska utveckla eleverna i ett kritiskt och demokratiskt förhållningssätt.

 

Skolans klimat är avgörande för barnens utveckling och lärande. Alla som arbetar i skolan är naturligtvis delaktiga och med-ansvariga i arbetet dels runt barnet, dels mot vår gemensamma målsättning. Ansvar och befogenheter delegeras så långt som möjligt till arbetslagen. En förutsättning är därför att vi alla bidrar med att skapa ett positivt arbetsklimat som främjar arbetsglädje, vi-känsla och gemensamma värderingar.

Senaste publiceringsdatum: 2019-03-06
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Haganässkolan
Villagatan 1A
265 35 ÅSTORP

Länk till kartalänk till annan webbplats

 

Eva Andersson

Biträdande rektor F-6

042-64183

eva.andersson.ha@astorp.se

 

Marita Amilon
Skoladministratör
042-64182
marita.amilon@astorp.se
Via Marita kan du nå skolans lärare för att lämna ett meddelande.


Sjukanmälningar av elever görs  digitalt i systemet EdWise. Support finns på 042-64197

 
Läs vidare