Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Nyvångs skola

På denna sida hittar du information, kontaktuppgifter och dokument som tillhör Nyvångs skola. Nyvång tillsammans med Hyllinge går under namnet skolområde Väst.

Aktuellt


 

Vill önska er alla en riktigt skön sommar!

Skolan börjar igen fredagen den 16 augusti kl. 8.10.

PS. föräldramöte 14/8 kl. 18.00. Inbjudan kommer under sommaren med post eller klicka här!Word (word, 770 kB)

 

Under sommaren går det bra att kontakta följande:

v. 26 Jenny Lindahl eller Per-Olof Ganestam

v. 27-28 Per-Olof Ganestam

v. 29 Jenny Lindahl

v. 30 Per Rönnberg eller Claes Rindbro

v. 31-32 Jenny Lindahl


Jenny Lindahl 0721529951

Per-Olof Ganestam 0721529946

Per Rönnberg 0734254161

Claes Rindbro 0734175351

 

 

Vill passa på att flagga för höstens stängningsdagar så att ni har med det i er planering. Nytt för kommande läsår är att kommunen har tagit beslut om sammanlagt 8 stängningsdagar.

Skolan i Nyvång och fritidshemmet har stängt måndagen den 12 augusti, onsdagen den 25 september, måndagen den 28 oktober och onsdagen den 27 november. Samma dagar som Nyvångs förskola, Hyllinge skola och förskola.

Kort om vår verksamhet

Skolbarnsomsorg (fritids)
Öppnar varje vardag kl. 06.00 och stänger kl. 18.00.

 

Skolbarnsomsorg, öppen verksamhet
Vi erbjuder öppen verksamhet till elever i årskurs 4, 5 och 6. Det innebär att eleverna köper ett terminskort som ger tillgång till skolbarnsomsorgen och att de kan komma och gå som de vill.  Skolans personal har ej ansvar för eleverna. Eleverna ges möjlighet till att äta mellanmål till en liten peng.

 

Fritidsgård
Fritidsgården är lokal och personalintegrerad med den övriga skolbarnsomsorgen. "Gården" har öppet alla eftermiddagar mellan kl. 16.00-18.00 samt kvällsöppet måndagar och tordagar mellan 18.00-21.00.


Vår vision

"Tillsammans når vi goda resultat i en trygg och utvecklande miljö"

Våra prioriterade mål för att sträva efter att uppnå vår vision är:

 

  • Våra verksamheter når goda resultat.
  • Våra arbetssätt ger stöd och utmaningar till samtliga barn och elever.
  • Våra verksamheter har en värdegrund som synliggörs i det dagliga arbetet.

 

Kvalitet i skola och förskola

En verksamhet med kvalitet är en viktig förutsättning för en bra framtid. Barnen behöver goda baskunskaper och förutsättningar för en personlig utveckling samt förmåga till ett aktivt lärande som fortsätter hela livet. Vår enhet har en central roll som drivande kraft och förebild .

I årskurserna F-6 går cirka 170 elever.
Nyvångsskola riktar sin verksamhet till barn mellan 6 - 12 år. Här finns grundskola, skolbarnsomsorg, öppenverksamhet och fritidsgård.


Föräldrainflytande
Vi vill tillsammans med vårdnadshavare bidra till barnens/elevernas kunskapsmässiga, personliga och social utveckling. Barnen/eleverna ska känna sig trygga och trivas på skolan. Varje elev uppmärksammas och ges möjligheter att utvecklas utifrån sina förutsättningar.


I området har vi har föräldraråd, alla vårdnadshavare bjuds in till föräldrarådsmöte  
en gång på hösten och en gång på våren. Vi tar upp aktuella ämnen som rör skolan. Förslag på innehåll till mötena från vårdnadshavarna tas tacksamt emot. Vårdnadshavare är välkomna att besöka våra verksamheter när de vill.


Senaste publiceringsdatum: 2019-08-08
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Nyvångs skola
Landgrensgatan 2
265 50 NYVÅNG

Länk till kartalänk till annan webbplats

042-642 60 personalrum


Sjukanmälan F-klass

tel. 073-4254386

Tider: klockan 8.00-8.10

 

Sjukanmälan 1-3
tel. 042-642 59

Tider: klockan 07.45-08.10


Sjukanmälan 4-6
tel. 042-642 60 (personalrum)
Tider: klockan 07.45-08.10


Sjukanmälan fritidsbarn
tel. 042-640 39
Tider: klockan 06.30-08.00


Per-Olof Ganestam
Rektor
tel. 042-642 82
per-olof.ganestam@astorp.se


Jenny Lindahl
Biträdande rektor
tel. 042-642 08
jenny.lindahl@astorp.se