Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Rågenskolan

Rågenskolan

   

  Välkommen till Rågenskolan en del av Område Centrum!

                     "Våra elever har en stark tilltro till sin egen förmåga

                                   och en insikt om sin egen potential"

  

Rågenskolan är belägen mitt i det natursköna Åstorp. Skolan har knappt 300 elever i åk F-6, på skolan finns även skolbarnsomsorg upp till 12 års ålder.


Även om skolan är 35 år gammal har vi fräscha och trevliga lokaler. Vi har egna välutrustade slöjdsalar och idrottshall.


Skolans utemiljö är väl tilltagen med mycket gröna ytor. Gården erbjuder stora variationer, kullar, klätterträd, kojor och mycket som inbjuder till kreativ lek och främjar barnens fantasi. Det finns gott om lekredskap som utvecklar barnens motorik.


Skolans upptagningsområde är framför allt Åstorps norra delar och centrum. Elever från Nyvångs och Tingdalsskolan kommer med skolskjuts till oss för att ha slöjd. Tingdalseleverna kommer även hit och har idrott.  
                                                                                   
På Rågenskolan ska verksamheten bedrivas med glädje, humor, och medmänsklighet så att hela personen ska tillvaratas och trivas. 


Arbetet ska utvecklas i ett öppet klimat och bygga på hänsynstagande, samarbete, delaktighet och empati. Personalen ska ta tillvara på varandras kunskaper, delge och diskutera varandras erfarenheter, tillåta varandra att göra misstag och tillsammans utveckla skolan.


Elevens lärande ska vara individanpassat och arbetssätten varierande. Skolan ska ge eleverna goda baskunskaper samt förmåga att på egen hand söka kunskap. Skolan ska utveckla eleverna i ett kritiskt och demokratiskt förhållningssätt.

 

Skolans klimat är avgörande för barnens utveckling och lärande. Alla som arbetar i skolan är naturligtvis delaktiga och med-ansvariga i arbetet dels runt barnet, dels mot vår gemensamma målsättning. Ansvar och befogenheter delegeras så långt som möjligt till arbetslagen.  En förutsättning är därför att vi alla bidrar med att skapa ett positivt arbetsklimat som främjar arbetsglädje, vi-känsla och gemensamma värderingar.

Senaste publiceringsdatum: 2019-08-22
Sök på hela astorp.se
Kontakt

E-tjänster Barn/Utbildning

Länk:

Blanketter Skola och Fritidshemlänk till annan webbplats

 

Lovdag onsdag 25/9

Anmäl behov av fritidsomsorg

Länk till onlineformulärlänk till annan webbplats

 

Rågenskolan
Hagagatan 1
265 33 ÅSTORP

Länk till kartalänk till annan webbplats


Jessica Lind

skoladministratör

Expedition
042-641 64

jessica.lind@astorp.se

 

Sjukanmälan

www.edwise.selänk till annan webbplats

042-64272 Mellan kl.06:30-08:00

 

Per-Johan Flenner

Rektor/Förskolechef

med områdesansvar

042-642 80

per-johan.flenner@astorp.se


Christian Reimer
Biträdande Rektor 

042-642 50

christian.reimer@astorp.se

 

Fritidshem Rågen

Lill-fritids: 042-642 72

Stor-fritids: 042-642 73