Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Rågenskolan

Rågenskolan

   

  Välkommen till Rågenskolan en del av Område Centrum!

                     "ALLA SKA FÖRSTÅ OCH NÅ SIN FULLA POTENTIAL"

  

Rågenskolan är belägen mitt i det natursköna Åstorp. Skolan har knappt 300 elever i åk F-6, på skolan finns även skolbarnsomsorg upp till 12 års ålder.


Även om skolan är 40 år gammal har vi fräscha och trevliga lokaler. Vi har egna välutrustade slöjdsalar och idrottshall.


Skolans utemiljö är väl tilltagen med mycket gröna ytor. Gården erbjuder stora variationer, kullar, klätterträd, kojor och mycket som inbjuder till kreativ lek och främjar barnens fantasi. Det finns gott om lekredskap som utvecklar barnens motorik.


Skolans upptagningsområde är framför allt Åstorps norra delar och centrum. Elever från Tingdalsskolan kommer med skolskjuts till oss för att ha slöjd och idrott.  
                                                                                   
På Rågenskolan ska verksamheten bedrivas med glädje, humor, och medmänsklighet så att hela personen ska tillvaratas och trivas. Vi ska uppvisa genuint ledarskap och ett lågaffektivt bemötande med barnets utveckling i fokus.


Arbetet ska utvecklas i ett öppet klimat och bygga på hänsynstagande, samarbete, delaktighet och empati. Personalen ska ta tillvara på varandras kunskaper, delge och diskutera varandras erfarenheter, tillåta varandra att göra misstag och tillsammans utveckla skolan.


Elevens lärande ska vara individanpassat och arbetssätten varierande. Skolan ska ge eleverna goda baskunskaper samt förmåga att på egen hand söka kunskap. Skolan ska utveckla eleverna i ett kritiskt och demokratiskt förhållningssätt.


Skolans klimat är avgörande för barnens utveckling och lärande. Alla som arbetar i skolan är naturligtvis delaktiga och med-ansvariga i arbetet dels runt barnet, dels mot vår gemensamma målsättning. Ansvar och befogenheter delegeras så långt som möjligt till arbetslagen.  En förutsättning är därför att vi alla bidrar med att skapa ett positivt arbetsklimat som främjar arbetsglädje, vi-känsla och gemensamma värderingar.

 

Rågenskolans skolbibliotek

Det lilla skolbiblioteket ligger på en balkong och rymmer inte så många elever åt gången men ger ändå möjlighet för elever att komma och låna böcker på olika nivåer i olika genre.

 

Rågenskolans bibliotekskataloglänk till annan webbplats

Senaste publiceringsdatum: 2020-01-21
Sök på hela astorp.se
Kontakt

E-tjänster Skola/Fritidshem

Länk till blanketterlänk till annan webbplats


Anmälan Omsorgsbehov Sportlov

Länk till onlineformulärlänk till annan webbplats

 

Anmälan Omsorgsbehov Påsklov

Länk till onlineformulärlänk till annan webbplats

 

Rågenskolan
Hagagatan 1
265 33 ÅSTORP

Länk till kartalänk till annan webbplats


Jessica Lind

skoladministratör

Expedition
042-641 64

jessica.lind@astorp.se


Sjukanmälan

www.edwise.selänk till annan webbplats

042-64272 Mellan kl.06:30-08:00


Per-Johan Flenner

Rektor/Förskolechef

med områdesansvar

042-642 80

per-johan.flenner@astorp.se


Fritidshem Rågen

Lill-fritids: 042-642 72

Mobil: 073 148 75 01


Stor-fritids: 042-642 73

Mobil: 073 148 76 53