Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Modersmål

ANSÖKAN OM MODERSMÅLSUNDERVISNING HITTAR DU I HÖGRA SPALTEN


Modersmålsundervisning i grundskola och särskola

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om:


  1. Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
  2. Eleven har grundläggande kunskaper i språket.


Modersmålsstöd i förskoleklass och förskola

Förskoleklassen och förskolan ska medverka till att elever med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.


I Åstorps kommun erbjuds modersmålsundervisning i 11 språk, albanska, arabiska, bosniska, kroatiska, serbiska, kurdiska, kinesiska, vietnamesiska, ryska, pashto och dari.


Vi strävar efter att anställa modersmålslärare med god kompetens och pedagogisk utbildning.


Undervisningen sker på eftermiddagstid efter ordinarie skoltid. Både förskoleklassbarn och elever  i grundskolan och särskolan erbjuds plats i elevgrupperna.


Vi har ett bra samarbete med biblioteket som hela tiden utökar sitt bokbestånd av utländs skönlitteratur.  På förskolorna ges framförallt modersmålsstöd i ett samarbete med Sfi och biblioteket.

Senaste publiceringsdatum: 2019-02-13
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Ann Karlsson
Rektor
042- 641 80     
ann.karlsson@astorp.se            

Ansökan