Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Olycksfallsförsäkring

 

Åstorps kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom och vissa andra grupper som anges i bifogad pdf i högerspalten från och med 1 januari 2019  till och med 31 december 2019. Försäkringen gäller vid olycksfallsskador. En olycksfallsskada är en kroppsskada som ofrivilligt drabbar den försäkrade genom en plötslig yttre händelse.

Om du behöver använda försäkringen

  • Sök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
  • Spara alla kvitton.
  • Om taxi behövs mellan hemmet och skolan/verksamheten på grund av olycksfallet måste detta styrkas med intyg från behandlande läkare.


Skadeanmälan Skadeanmälan ska göras skriftligt till Svedea och finns för nedladdning på deras hemsida. För undvikande av preskription bör anmälan göras inom 3 år.


Senaste publiceringsdatum: 2020-01-09
Sök på hela astorp.se