Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Pedagogiskt Mediacentrum

Välkommen till Pedagogiskt Mediacentrum, PMC.


PMC hjälper dig att:


• handleda dig i användandet av digitala verktyg
• få tips och idéer för din undervisning
• hitta specialprogram till just Din elev
• hitta nya spännande verktyg i lärandet

• support för lärplattformen edWise

• support för G Suite

Digital kompetens är en grundläggande färdighet som blir allt viktigare. Ny skollag och ny läroplan betonar förmågan att använda och lära med digitala verktyg. Begreppet omfattar kunskaper, färdigheter och attityder till digitala verktyg och IKT. Varje barn/elev i Åstorps kommun ska garanteras förutsättningar att erhålla digital kompetens för att ges möjlighet att delta i samhällsutvecklingen på lika villkor och förberedas för vidare studier och för yrkesliv.


Denna övergripande verksamhet med integrerat Skoldatatek, har Åstorps kommun nu ökade möjligheter att utveckla och långsiktigt säkerställa arbetet med IKT i skolornas dagliga verksamhet. Ett Pedagogiskt Media Center — PMC — möjliggör lärmiljöer där samspelet mellan olika professioner inom IT och pedagogik skapar ett helhetstänkande för ökad måluppfyllelse för eleven.

 

Senaste publiceringsdatum: 2020-02-03
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Pedagogiskt mediacentrum
Storg 7

265 80 Åstorp

 

Besöksadress

Torggatan 17

265 80

pmc@astorp.se

Mats Petersson
IKT-samordnare
0734-17 53 55
mats.petersson@astorp.se

Susanne Bengtsson

Specialpedagog

0734- 25 40 77

susanne.bengtsson@astorp.se

Emil Jensen

Systemförvaltare / IT-pedagog
042- 640 00
emil.jensen@astorp.se


Läs vidare