Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Skoldatatek

Syfte

Skoldatateket i Åstorps kommun är en övergripande verksamhet som erbjuder skolpersonal kunskap och kompetens inom specialpedagogik utifrån digitala verktyg. Elever i behov av särskilt stöd får tillgång till alternativa verktyg genom ökade kunskaps- och färdighetsutmaningar, vilket ger en ökad resultat- och måluppfyllelse samt nya upplevelse utifrån egna förutsättningar. (Fritt ur: Projektplan PMC)
 
Genomförande

  • Skoldatateket medverkar till att finna tekniska lösningar som möjliggör att elever i behov av särskilt stöd blir delaktiga i sitt lärande samt främja deras inkludering i klassrummet.
  • Skoldatateket erbjuder skolpersonal, elever och föräldrar möjlighet att prova alternativa tekniska verktyg samt pedagogisk programvara i samråd med undervisande pedagog och skoldatatekspedagog.
  • Skoldatateket fortbildar arbetslag kring alternativa verktyg och deras användningsområden.
  • Skoldatateket utvärderar nyheter och sprider information om IT i lärandet.

 
Vi riktar oss främst till pedagoger vars elever har matematik-, läs- och skriv-,  koncentrationssvårigheter samt språkstörning.

 
ALTERNATIVA VERKTYG — är bra för många elever
Detta är en del av de alternativa verktyg som vi erbjuder:

I G Suite:

Appwriter - Talsyntes, omvandlar text till tal.
Stava Rex - Rättstavningsprogram, svenska.
Spell Right - Rättstavningsprogram, engelska.
Legimus - Möjlighet att ladda ner skönlitteratur.

 

På Ipad:

- Anpassade inställningar och appar utifrån elevens behov

 

Lättast får Du kontakt med oss via e-post eller via våra telefoner som är försedd med telefonsvarare och röstbrevlådor, där Du kan lämna meddelande.

Du som är anställd i förskola och skola kan beställa en insats från Skoldatateket genom att lämna in en uppdragsblankett till oss.

 

Logga för skoldatatek

 

Senaste publiceringsdatum: 2017-10-04
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Pedagogiskt mediacentrum
Storg 7

265 80 Åstorp

 

Besöksadress

Torggatan 17

265 80

pmc@astorp.se

Susanne Bengtsson

Specialpedagog

0734- 25 40 77

susanne.bengtsson@astorp.se

Läs mer