Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Skolskjuts

Viktig information för dig som åker skolskjuts!

Åstorps kommun byter skolskjutsentreprenörer fr.o.m v.9. Nya samarbetspartners är Bergvarabuss och Telepass AB. Klicka härlänk till annan webbplats för nya kontaktuppgifter.

 

 

Tidtabeller för skolskjutsar till höstterminen 2018/2019 är publicerade och återfinns i högerspalten.

Riktlinjer för skolskjutsverksamheten
Här kan du läsa om regler och praxis kring skolskjutsverksamheten.
Vem är berättigad till skolskjuts och vilka regler gäller kring ansvar och säkerhet.
Den lag som styr verksamheten är Skollagen och därutöver finns Förordningen om skolskjutsning och Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning.


Vad är skolskjuts?
Med skolskjuts avses transport av elev i förskoleklass och grundskola i direkt anslutning till skoldagens början och slut.
Skolskjutsverksamheten i Åstorps kommun bedrivs med Skolbussar (upphandlade skolskjutsar).


Vad räknas inte som skolskjuts?
Transporter av tillfällig natur, resor mellan hem och fritidshem, resor till simhall, studiebesök, teaterbesök med mera eller skjuts till och från lokaler för undervisning i slöjd, idrott med mera.


Vem har rätt till skolskjuts?
Enligt Skollagen är kommunen, om det behövs, skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i förskoleklass och grundskola. Rätten till skolskjuts är i Åstorp reglerat utifrån boendeområden som bedömts vara berättigade till skolskjuts. Vill du veta om ditt barn är berättigat till skolskjuts så kontakta skolskjutsansvarige. Det är upp till varje kommun att fastställa de avståndsnormer som ska gälla för att en elev ska vara berättigad till skolskjuts.


Hållplatser
Skolbusshållplatserna är permanenta hållplatser. Eleverna måste ta sig till den skolbusshållplats där skolbuss hämtar och lämnar barnen.
Var dessa uppsamlingsplatser exakt är belägna kan inom kort ses på karta. Du kan även kontakta skolskjutsansvarig.

Senaste publiceringsdatum: 2019-09-06
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Per-Olof Ganestam

Skolskjutsansvarig/Jojokort skola/Grundskolan
042-642 82

per-olof.ganestam@astorp.se

 


Vid frågor om om gymnasiekort, kontakta:

Receptionvux@astorp.se