Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Studie- och yrkesvägledning

  - SYV

Att göra val inför framtiden är en ständigt pågående process. Elevers
studie- och yrkesval har stor betydelse för hur livet kommer att
utvecklas. Studie- och yrkesvägledning är en rättighet för elever från årskurs 1 och skolan har ett viktigt och omfattande uppdrag att stödja eleverna i att göra väl underbyggda val.

I Åstorps kommun erbjuds studie- och yrkesvägledning på alla grundskolor. Du kan hitta kontaktuppgifter till din eller ditt barns vägledare i högerspalten.

Senaste publiceringsdatum: 2019-10-18
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Björnekullaskolan
Frida Larsson
042-64165

Frida.Larsson2@astorp.se


Hyllinge skola
Britt-Liz Johansson
042-23 43 08
britt-liz.johansson@astorp.se


Vuxenutbildning

Stina Elmkvist

Studievägledare

Grund och Vux

syvvux@astorp.se


Malin Dahl

SFI och IM

042-641 41

malin.dahl@astorp.se