Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Distansstudier - för dig som vill studera på flexibla tider

Vem får studera?

Vuxenutbildningen är till för alla vuxna som vill studera. Du är får studera utbildningar för vuxna från och med 1 juli det år du fyller 20 år.

Gruv är för dig som:


  • Du som saknar godkända betyg från svensk grundskola.
  • Du som saknar betyg för att studera på gymnasium för vuxna (gy vux)

Vi beviljar i första hand kurser som leder till behörighet för universitet, högskolestudier och yrkeshögskolestudier, i enlighet med gällande skollag.

Vilka förkunskaper rekommenderas?

För sökande med annat modersmål än svenska behöver du ha kunskaper motsvarande SFI D-nivå för att ha förutsättningar att klara utbildningen.

För att skapa trygghet i ditt val av studier erbjuder vi förkunskapstester.


Vilka kurser erbjuds?

  • Svenska
  • Svenska som andraspråk (erbjuds även på kvällstid onsdagar kl 16.30-18)
  •  Matematik
  •  Engelska
  • Samhällskunskap

Hur görs ansökan?

Ansökan görs tillsammans med studievägledare.


Vad kan man göra efter Gruv?

Efter avslutade studier på GRUV kan du:

  • läsa vidare på gymnasium för vuxna, gymnasial baskurs
  • yrkesvuxutbildningar
Senaste publiceringsdatum: 2019-10-17
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Stina Elmkvist

SYV

syvvux@astorp.se