Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

GYVUX - gymnasieutbildning för vuxna

Vem får studera?

Du som har förkunskaper motsvarande svensk grundskola.


Vilka förkunskaper rekommenderas?

För sökande med annat modersmål än svenska behöver du ha kunskaper motsvarande SAS för att ha förutsättningar att klara utbildningen.

Vi rekommenderar även att du har förkunskaper som motsvarar minst grundskola.


Vilka kurser erbjuds?

AKtuellt kursutbud hos oss hittar du i denna pdfPDF (pdf, 193 kB).

De flesta kurser erbjuds som distansstudier med handledning.


Utbudet av utbildningar varierar från kommun till kommun och för att ytterligare öka dina möjligheter att få ett kursinnehåll, en studieform och en studietakt som passar dig, har du.


Du kan ansöka om att få studera gymnasiekurser i allmänna ämnen  på valfri ort inom Familjen Helsingborg ( Bjuv, Båstad, Helsningborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv Perstorp, Åstorp Ängelholm och Örkelljunga).


Hur görs ansökan?

Ansökan görs tillsammans med studievägledare.


Vad kan man göra efter Gyvux?

Du kan bl a ansöka till studier på högskola, yrkeshögskola eller universitet.


Prövning

Numera görs prövning i Landskrona.

Mer information finner du på https://www.landskrona.se/vux/provning/länk till annan webbplats


Prövning

40 § Den som är bosatt i landet och vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning ska ha möjlighet att genomgå prövning i alla kurser som det sätts betyg på och i gymnasiearbete. Detta gäller även den som tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet. Den som är elev i gymnasieskolan får dock inte genomgå prövning i en kurs eller ett gymnasiearbete, om eleven har fått minst betyget E på kursen eller gymnasiearbetet.

Prövning får göras bara hos en huvudman som anordnar den aktuella kursen eller, när det gäller gymnasiearbete, utbildning inom det kunskapsområde som gymnasiearbetet avser.

Med prövning i en kurs avses en bedömning av kunskaper i förhållande till uppställda kunskapskrav i kursplaner eller ämnesplaner.

Senaste publiceringsdatum: 2019-10-23
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Stina Elmkvist

SYV

syvvux@astorp.se