Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Prövningstider

Prövningsperioder

Prövningsperiod 1

2019-02-11 - 2019-03-08

Sista anmälnings- och betalningsdag: 2019-01-14

 

Prövningsperiod 2

2019-04-15 - 2019-05-10

Sista anmälnings- och betalningsdag: 2019-03-18

 

Prövningsperiod 3

2019-08-26 - 2019-09-20

Sista anmälnings- och betalningsdag: 2019-07-29

 

Prövningsperiod 4

2019-10-14 - 2019-11-08

Sista anmälnings- och betalningsdag: 2019-09-26

 

Du kan max göra prövningar i 2 kurser per prövningstillfälle.

Prövning

40 § Den som är bosatt i landet och vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning ska ha möjlighet att genomgå prövning i alla kurser som det sätts betyg på och i gymnasiearbete. Detta gäller även den som tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet. Den som är elev i gymnasieskolan får dock inte genomgå prövning i en kurs eller ett gymnasiearbete, om eleven har fått minst betyget E på kursen eller gymnasiearbetet.

Prövning får göras bara hos en huvudman som anordnar den aktuella kursen eller, när det gäller gymnasiearbete, utbildning inom det kunskapsområde som gymnasiearbetet avser.

Med prövning i en kurs avses en bedömning av kunskaper i förhållande till uppställda kunskapskrav i kursplaner eller ämnesplaner.

Text

Senaste publiceringsdatum: 2019-06-10
Sök på hela astorp.se
Kontakt