Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Hemtagningsteam

Hemtagningsteamet - för ditt välbefinnande i hemmet
Vad gör ett hemtagningsteam?
- Vi är ett team som möter upp dig vid hemkomst från sjukhuset.
- Vi arbetar i rehabiliterande syfte
- Hemtagningsteamet ger dig det stöd du behöver direkt när du kommer hem.

I teamet arbetar:
- Undersköterskor
- Sjuksköterska
- Sjukgymnast
- Arbetsterapeut
- Biståndshandläggare

För att planera det stöd du behöver kommer vi att erbjuda dig ett vårdplaneringsmöte samma dag som du kommer hem. Mötet handlar om din nuvarande situation och vilka insatser du behöver efter sjukhusvistelsen.

Vi kommer att ge dig det stöd du behöver i upp till 3 veckor. Regelbunden uppföljning av dina insatser sker under perioden. Vid behov tar ordinarie hemvård över när hemtagningsteamets insatser avslutas.

Hur går vårdplaneringsmötet till?
- Vårdplaneringsmötet äger rum i ditt hem och tar ungefär en timme.
- Du och eller närstående berättar hur du klarar vardagen just nu.
- Tillsammans ser vi över vilket hjälpbehov du har.
- När mötet avslutas sammanfattar vi det som vi kommit överens om och skriftlig sammanställning skickas hem till dig.
- Vi bestämmer även en tid för uppföljning av den hjälp du fått.
- I samband med vårdplaneringsmötet kommer din kontaktman att utses och du får information om vad uppdraget innebär.

Vilka kommer att vara med på vårdplaneringsmötet?
Du är viktigast! Närstående får vara med om du önskar. Från teamet kommer: biståndshandläggare, sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut och/eller sjukgymnast. Om du behöver tolk ordnar vi det.

Hur kan du förbereda dig inför mötet?
Exempel på frågor som är bra att fundera på i förväg: Vad klarar du själv? Hur ser din bostadssituation ut? Har du någon som kan hjälpa dig att ta ut medicin eller dylikt? Har du extra nyckel? Har du behov av trygghetslarm?

Senaste publiceringsdatum: 2019-02-18
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Saranda Kalabria
Områdeschef
Hemtagningsteamet
042-642 42
saranda.kalabria@astorp.se


Ann-Charlotte Starck
Sjuksköterska
042-643 12
ann-charlotte.starck@astorp.se


Emma Jakobsson

Biståndshandläggare
042-641 35

emma.jakobsson@astorp.se


Arbetsterapeut
042-643 85


Sjukgymnast
042-643 84


Hemtagningsteamet
Hemgatan 9 
265 35  ÅSTORP
042-643 99